"Ik heb vertrouwen in de nieuwe voorzitter"

Vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere blijft karig met commentaar na het bekend raken van mogelijk gesjoemel bij het departement Financiën. "De net goedgekeurde deontologische code moet er toe bijdragen dat de administratie hiermee op een adequate manier omgaat", klinkt het.

In tegenstelling tot staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez, blijft Vanackere op de vlakte over het mogelijke gesjoemel op zijn departement.

"Vicepremier en minister van Financiën Vanackere drukt zijn vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter van de FOD Financien Hans Dhondt, om deze en mogelijk andere gevallen van interne fraude grondig uit te zoeken en ze desgevallend, zoals hier blijkbaar het geval was, aan het gerecht over te maken", reageert hij in een schriftelijke mededeling.

"We mogen niet vergeten dat het hier gaat om zaken uit het verleden en dat het in een administratie met 27.000 personen begrijpelijk is dat er zaken mislopen", aldus nog de minister. "Maar het nieuwe integriteitsbeleid met meldpunt en de net goedgekeurde deontologische code zullen er moeten toe bijdragen dat de administratie hiermee op een adequate manier omgaat."