"Interne controledienst moet beter werken"

De socialistische vakbond bij de FOD Financiën zegt dat er moet worden gekeken of de werkwijze van de interne controledienst niet anders georganiseerd moet worden. Open VLD wil de interne controle in heel de administratie bekijken.
Foto archief

"Het is al lang bekend dat de interne controle beter kan", zegt Aimé Truyens, voorzitter van ACOD Financiën,  die de ambtenaren bij die dienst niets verwijt. "Zij zijn de pianist met halfleesbare partituren", stelt hij. "Het is jammer dat de herstructurering zo lang aansleept."

De Kamerleden Luk Van Biesen en Gwendolyn Rutten van Open VLD herinneren eraan dat ze al jaren wijzen op het gebrek aan voldoende interne audit en merken op dat de diensten al jaren onvoldoende bewapend zijn om het noodzakelijke toezicht uit te voeren.

De subcommissie Rekenhof van de Kamer moet voor de Vlaamse liberalen duidelijkheid krijgen over de stand van zaken van de interne auditdiensten, niet alleen van die van Financiën. Van Biesen en Rutten voeren aan dat er bij een aantal FOD's zelfs nog interne auditdiensten niet operationeel zijn.