CD&V en Groen dienen klacht in tegen Open VLD in Kortrijk

In Kortrijk hebben CD&V en Groen een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezings-betwistingen. Ze menen dat een aantal kandidaten van Open VLD op oneerlijke wijze campagne voerde in aanloop naar de voorbije gemeenteraads-verkiezingen. Open VLD neemt akte van de klacht maar houdt vol dat alles correct is verlopen.

Volgens CD&V en Groen kleurde Open VLD verschillende keren buiten de lijntjes tijdens de kiescampagne. Zo zouden de liberalen met grootschalige mailings de privacywetgeving geschonden hebben en maakten ze publiciteit in de onmiddellijke omgeving van de kiesbureaus op de dag van de verkiezingen. Ze zouden tevens de toegestane budgetten voor het voeren van campagne overschreden hebben.

De twee partijen zeggen dat de klacht gebaseerd is op "een democratische bezorgdheid over het correcte verloop van de kiescampagnes." Ze rekenen op de bevoegde autoriteiten om hun bezwaar te onderzoeken en te beoordelen. Verder geven ze geen commentaar "om de sereniteit tijdens het onderzoek te behouden."

"Alles is correct verlopen"

Open VLD heeft meteen op de aantijgingen gereageerd. Volgens de Kortrijkse liberalen missen ze elke grond. "Alles is correct verlopen. Open VLD Kortrijk zal dan ook in volledige transparantie medewerking verlenen aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen," klinkt het.

De partij ontkent dat ze propaganda voerde in de buurt van de stemlokalen. Ze beweert ook de privacywetgeving te allen tijde te hebben gerespecteerd. Uit de neergelegde aangiftes moet ten slotte blijken dat de kiescampagne met wettelijk toegelaten budgetten werd bekostigd.

Poets wederom poets?

Hoewel CD&V van burgemeester Stefaan De Clerck na de verkiezingen van 14 oktober de grootste partij bleef in Kortrijk, zal ze geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Uitdager Vincent Van Quickenborne (Open VLD) slaagde erin een meerderheid te vormen met de SP.A en de N-VA, waardoor De Clerck de komende zes jaar noodgedwongen op de oppositiebanken moet plaatsnemen.

lees ook