Crombez: “Dit moeten we tot op het bot uitzoeken”

John Crombez (SP.A), de staatssecretaris voor Fraudebestrijding, reageert geërgerd op het nieuws van de mogelijke interne fraude bij Financiën. “Ik ken de precieze dossiers niet, maar zelfs al gaat het om één geval, dan is het er een te veel”, klinkt het. “Dit moeten we uitzoeken tot op het bot.”

“Dit is erger dan de zaken die we aantreffen op het terrein”, aldus Crombez. Hij vindt het frappant dat net de administratie die de fraudezaken moet onderzoeken, degene is waar er nu allerlei mistoestanden zijn. “Ik wil weten wat daar gebeurd is, dit gaan we uitzoeken tot op het bot.”

Crombez stelt zich wel ernstige vragen: “We weten natuurlijk niet wat de grootteorde van deze verhalen is.” Hij gaat er zelf vanuit dat het wellicht niet om een systematisch probleem bij de administratie gaat. “Toch is iedere keer, een keer te veel.”