Geld verdwijnt, belastingen ontdoken bij Financiën

De interne controle bij het departement Financiën loopt mank. Dat blijkt uit verschillende auditrapporten van de dienst. Daarin staan meerdere problemen, waaraan niets kon gedaan worden, of niets gedaan is. Zoals een verdwenen lading van muntstukken van 2 euro.

De geruchten over problemen bij het management en de interne controle bij Financiën doen al lang de ronde. Een jaar geleden is gestart met het verzamelen van rapporten van de dienst om na te gaan wat er van waar is. Alles samen heeft de redactie 16 rapporten ontvangen, plus een verslag van het Auditcomité van de Federale Overheid, een soort overkoepelend orgaan voor controle op de federale departementen.

Uit al deze rapporten blijkt dat er heel wat misloopt op het departement en dat de interne controle inefficiënt is. Sommige problemen worden nooit gemeld. Zijn er toch werknemers die een probleem of anomalie melden, dan worden ze vaak tegengewerkt of gebeurt er niets met het dossier.

Medewerkers moeten anomalieën eerst melden aan hun overste, vooraleer het bij de interne auditdienst terechtkomt. Die dienst bestaat amper uit 2 personen, voor een departement waar 22.000 mensen werken en veel geld omgaat. De auditeurs klagen zelf dat personeelstekort in een rapport aan.

Wat loopt er zoal mis? Geld verdwijnt

Een van de gemelde anomaliën is een lading 2 euromunten die verdwenen is bij de Belgische Koninklijke Munt. In het rapport daarover getuigen werknemers van de Koninklijke Munt over "zeer verdacht gedrag van collega's". "Collega's rijden buiten met een gecamoufleerd karretje waarmee normaliter geld verreden wordt."

De auditcel stelde vast dat er een negatief verschil is van 36.871 muntstukken tussen het aantal geleverde plaatjes en het aantal gerecupereerde plaatjes na het slaan van de munten. "Dat is niet het resultaat van een rekenfout. Oorzaken moeten elders gevonden worden", staat in het rapport.

Controleur sjoemelt met eigen belastingsaangifte

Een controleur van de dienst Financiën zou moedwillig belastingen hebben ontdoken. Hij zou in zijn huis een verbouwing hebben laten uitvoeren om er gastenkamers te kunnen uitbaten. De kosten voor die verbouwing zou hij aangegeven hebben bij zijn belastingaangifte en kreeg zo onterecht geld terug. De man deed de controle van zijn eigen aangifte.

De belastingontduiking komt aan het licht maar na de melding wordt de man de hand boven het hoofd gehouden. "Er is duidelijke onwil, zelfs weerstand, zowel op het hoogste hiërarchische vlak als op het lokale vlak, om gepaste acties te ondernemen in de zaak", staat in het rapport.

Hij zou dan gedetacheerd worden naar de Senaatsfractie van de PS, maar blijkt uiteindelijk bij de studiedienst van de PS te werken. Dat is een vzw, geen overheidsdienst.

Verschillende problemen bij gewestelijke directie Leuven

Een derde rapport gaat over de gewestelijke directeur van Leuven in 2007 toen hij nog aan het werk was. Momenteel is de man met pensioen. Tegen de man zijn er verschillende aantijgingen, zo zou hij een zaak van btw-fraude bij een nieuwbouw hebben verdoezeld. Het tarief daarvoor is 21%, maar de bouwers gebruikten een tarief van 6%, dat voor verbouwingen. 

De fraude werd ontdekt en de bouwers kregen een boete van 76.908 euro. De gewestelijke directeur herkwalificeerde de feiten alsof ze niet met kwaad opzet bedoeld waren, waardoor de boete gereduceerd werd tot 3.840 euro.

In het rapport staat te lezen: "Het kan niet gaan om een domme menselijke fout, maar wel om overtredingen begaan met het oogmerk de belastingen te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. Omdat de aannemer geen financieel belang heeft, kan het niet anders dan dat er samenspanning is."

"Medewerkers die het dossier wilden afhandelen, ondervonden en ondervinden moeilijkheden met hun directeur. Zij hebben het dossier in kwestie nooit kunnen afwerken en dit door de belemmeringen van de gewestelijke directeur."

Karig commentaar

Twee van deze dossiers dateren uit 2007, het andere rapport is van vorig jaar. Het gaat om de periode waarin Didier Reynders (MR) minister van Financiën was.

Onze redactie heeft om een reactie gevraagd bij Financiën maar daar wil men geen commentaar geven omdat het over interne documenten gaat. Het departement gaf enkel dit commentaar.

"Tegen deze laakbare feiten en anomalieën werd opgetreden en in bepaalde gevallen werden de gerechtelijke diensten ingeschakeld. Het integriteitsbeleid dat de FOD fianncien voert zal het risico op dit soort zaken verkleinen."