Hoogleraren mogen werken voorbij pensioenleeftijd

De KUL zal hoogleraren met een verkozen mandaat in de toekomst de mogelijkheid bieden ook na de pensioen- gerechtigde leeftijd van 65 aan de universiteit te blijven werken. Dat heeft rector Mark Waer bevestigd. De universi- teit past hiervoor de pensioenregeling aan.

"Naar aanleiding van het emeritaat van professor economie Paul De Grauwe had toenmalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne het idee gelanceerd om professoren ook na hun 65e te laten werken. De universiteiten moesten hiervoor een eigen regeling uitwerken. Dat zijn we bij deze aan het doen," zegt Waer. 

De nieuwe regeling zal in eerste instantie betrekking hebben op hoogleraren met een verkozen mandaat zoals de rector en de decanen. Mogelijk zal de KUL in een latere fase ook ander personeel toelaten voorbij de pensioenleeftijd te blijven werken, maar dat zal afhangen van de financiële consequenties. "Zal men universiteiten verplichten om het volledige loon te betalen of enkel het deel bovenop het pensioen?"

Geen tweede mandaat voor Waer

Zodra de regeling in werking treedt, komt Waer in aanmerking voor een tweede ambtstermijn als rector. Momenteel is dit niet het geval omdat hij tijdens die tweede termijn 65 zou worden. Waer geeft echter te kennen dat hij zich in geen geval kandidaat zal stellen voor een nieuw mandaat als rector.