Nog drie kandidaat-voorzitters Vlaams Belang

Vlaams parlementslid Chris Janssens is niet langer kandidaat-voorzitter van Vlaams Belang. Hij nam die beslissing na een gesprek met de drie andere kandidaten, Kamerfractieleider Gerolf Annemans, senator Bart Laeremans en Europarlementslid Philip Claeys.
Gerolf Annemans

Janssens zal zich wel met Barbara Pas en Gerolf Annemans als één team aanbieden aan de partijraad van 1 december. Hij trekt zich terug ten voordele van Annemans omdat deze laatste sterker is in de televisiedebatten en meer beslagen is in het communautaire dossier. Samen met Pas wil hij de partij inhoudelijk vernieuwen en verjongen.

Aangezien Laeremans en Claeys hun kandidatuur handhaven, zal de partijraad tegen begin december een keuze tussen de drie moeten maken. Die keuze zal dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan een ledencongres.

De voorzittersverkiezingen komen er nadat huidig partijvoorzitter Bruno Valkeniers na de tegenvallende verkiezingsuitslag van 14 oktober besloten heeft zijn mandaat, dat tot in het voorjaar van 2013 liep, niet uit te doen.