Pas eind 2013 beslissing over Oosterweelverbinding

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft haar derde voortgangsrapport van het Masterplan 2020 voorgesteld in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Daarbij werd duidelijk dat een beslissing van de Vlaamse regering over het Oosterweeltraject er niet komt voor het najaar van 2013.

De Vlaamse regering wil het definitieve milieueffectenrapport (MER) afwachten vooraleer een beslissing te nemen. Dat zal ten vroegste in de zomer van 2013 worden afgeleverd. Ook op adviezen van de Europese Commissie blijft het wachten.

Minister van Mobiliteit Hilde Crevits bevestigde in de commissie dat het MER vertraging oploopt. Volgens de huidige timing moet de Antwerpse verkeersknoop tegen februari 2021 opgelost zijn maar die datum wordt waarschijnlijk niet meer gehaald.

Tegelijk benadrukte de minister dat ook zonder de Oosterweelverbinding vooruitgang wordt geboekt in de aanpak van het mobiliteitsprobleem. "We hebben al twee sluizen gebouwd, evenveel nieuwe tramlijnen aangelegd en bruggen over het Albertkanaal verhoogd. Ook dat maakt deel uit van het Masterplan."

Onzekerheid over financiering blijft

Ook het Rekenhof stelde vandaag een voortgangsrapport over het Masterplan voor. Belangrijkste conclusie hierin is dat de onzekerheid over de financiering van het plan aanhoudt. "Het is wachten op het MER evenals de Europese standpunten over onder meer de mogelijkheid tot tolheffing," zegt Jan Debucquoy van het Rekenhof.

Naast het Oosterweeltracé neemt het MER ook alternatieven als het Meccanotracé en een centrale tunnel onder de stad in overweging.