Toch A-attest voor 17-jarige scholiere

Het meisje uit Genk dat een C-attest bij de Raad van State had aangevochten, heeft alsnog een A-attest gekregen. Dat heeft de klassenraad van haar voormalige school vandaag beslist. De school ontsnapt zo aan een dwangsom van € 1.250 per dag dat het meisje niet naar het zesde middelbaar mocht. Mieke Van Hecke van het katholieke onderwijs spreekt over een gevaarlijk precedent.

Het 17-jarige meisje uit het vijfde middelbaar kreeg in juni 4 onvoldoendes. De klassenraad gaf haar daarom een C-attest, zodat ze haar jaar moest overdoen. Maar volgens het meisje lagen de slechte resultaten onder meer aan haar leerproblemen en had de school haar te weinig geholpen.

"De school wist dat onze dochter aan ADD (aandachtsstoornissen) en dyslexie lijdt. Er zou aangepaste leerlingenbegeleiding komen. Uiteindelijk is daar niets van in huis gekomen en dat neem ik de school erg kwalijk", zegt de moeder van het meisje in Het Laatste Nieuws.

De moeder vindt ook dat de school in de fout is gegaan door met Kerstmis, wanneer de resultaten van haar dochter ook al slecht waren, niet het advies te geven om van richting te veranderen. Drie van de zeven andere leerlingen in dezelfde richting kregen dat advies wel en zijn uiteindelijk geslaagd.

Het meisje stapte naar de interne beroepscommissie en kreeg gelijk. Toch wilde de klassenraad het C-attest niet omzetten in een A-attest. Met een advocaat in de arm is het meisje dan naar de rechtbank gegaan. Drie verschillende rechters gaven het advies om een A-attest af te leveren.

Uiteindelijk belandde het dossier bij de Raad van State, die nieuwe proeven aanraadde. De directie ging daar op in, maar gaf moeilijkere testen. Het meisje weigerde deze af te leggen, waarop het dossier weer bij de Raad van State terechtkwam. De raad verplichtte de school daarop een A-attest af te leveren. Per dag dat ze niet naar het zesde middelbaar mocht, moest de school haar een dwangsom van 1.250 euro betalen. Het vonnis zou komende zaterdag in werking treden.

Hierop zag de school zich genoodzaakt haar alsnog een A-attest te geven. Dat werd vandaag tijdens een nieuwe klassenraad beslist.

Toch naar het zesde jaar

Het meisje is ondertussen van school veranderd waar ze in het vijfde jaar startte. Dankzij het A-attest mag ze nu alsnog naar het zesde jaar overgaan.

"Als school hebben we de plicht om ons neer te leggen bij de beslissing van dit hoogste rechtscollege", zegt Freddy Verpoorten, directeur van de school. "Maar misschien onderneemt de koepel van de katholieke secundaire scholen nog verdere actie tegen het arrest."

"We betreuren wel de uitspraak van de Raad van State omdat we hier in de regio bekend staan als echte zorgschool en inzetten op individuele begeleiding van leerlingen", zegt Verpoorten nog. Hij benadrukt ook dat elke leerling in de school een individueel begeleidingsplan heeft, en dus ook het meisje in kwestie. "De Raad van State beschouwt dat plan als een soort contract dat tot in de puntjes gevolgd moet worden."

Ging de Raad van State te ver?

Mieke Van Hecke, hoofd van het katholieke onderwijs, ziet twee fundamentele problemen bij de uitspraak van de Raad van State: kan een rechtbank oordelen over de verwerking van leerstof, en kan nog meer zorg geboden worden aan leerlingen met specifieke noden, gezien de huidige middelen die een school krijgt. 

"Een rechtbank komt tussen bij een beslissing van een klassenraad en beslist dat er een A-attest afgeleverd moet worden, ook al heeft de klassenraad vastgesteld dat de leerling de leerstof onvoldoende kent. Het lijkt me een gevaarlijk precedent dat een rechtbank kan beslissen of leerstof voldoende is gekend."

"Daarnaast is de vraag wat de grenzen zijn om specifieke zorg te bieden aan kinderen die specifieke noden hebben, rekening houdend met de huidige bezetting van leerkrachten en van middelen. Wat kan je van een leerkracht vragen om in de totaliteit van wat hij moet doen, ook nog gedifferentieerd te werken bij leerlingen met leerproblemen of met psychosociale stoornissen."

"Er is een VN-verdrag ondertekend waarbij maximale inclusie wordt gevraagd voor alle kinderen in het gewone onderwijs. De school moet vandaag aangeven wanneer ze die specifieke zorg al dan niet aankan. Als de school de zorg niet aankan, dan weigert ze het kind."

"Nu is er discussie over die zorg. De moeder van het kind zegt dat het meisje niet geslaagd is omdat er geen supplementaire zorg is geboden. De school zegt dat er vanaf het eerste middelbaar tot nu continu zorg is aangeboden, maar dat het meisje nu niet geslaagd is omdat de leerstof niet voldoende is verwerkt."

"Scholen kiezen mogelijk eieren voor hun geld"

Ook Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) vreest dat het arrest van de Raad van State een "gevaarlijke precedentwaarde" kan hebben. "Scholen zouden voortaan wel eens eieren voor hun geld kunnen kiezen en makkelijker een A-attest uitreiken telkens zich een dispuut aandient."

"Ik betreur de steeds verder op de spits gedreven klachtenmentaliteit ten aanzien van het onderwijs," gaat de politica verder. "Ouders moeten zich de vraag stellen of hun kind hier beter van wordt, op de school nu verantwoordelijk kan worden gesteld of niet. Als een leerling de leerstof onvoldoende beheerst, lost de geforceerde overstap naar een hoger studiejaar het probleem niet op. Integendeel: hoe dat de toekomstige schoolloopbaan ten goede komt, is mij een raadsel."