Van Hecke: “Ik vermoed een politiek plafond”

De oppositie reageert hard op het nieuws over de mogelijke fraude bij Financiën. “Ik vermoed dat er een politiek plafond is”, klinkt het bij Stefaan Van Hecke (Groen). “Het probleem zit bij de politisering van de administraties.” N-VA-Kamerlid Nadia Sminate vraagt zich af of het om het topje van de ijsberg gaat.

“Bij Financiën worden vaststellingen gedaan over mogelijke fraude. Op een bepaald moment stuit men op een plafond en start de doofpotoperatie”, aldus Van Hecke. “Ik vermoed dat het een grotendeels politiek plafond is.” Volgens hem zit het probleem bij de politisering van de administraties.

Hij vraagt zich verder af in hoeverre de minister van Financiën op de hoogte is van de rapporten. “Als hij er al iets over weet, welke stappen heeft hij ondernomen? De minister moet zich verantwoorden. Het is een structureel probleem."

Van Hecke breekt een lans voor een federaal klokkenluidersstatuut. “Op Vlaams niveau is zo’n statuut er, op federaal niveau niet.” Volgens Van Hecke zou zo’n statuut misbruiken in de toekomst sneller aan het licht doen brengen.

“Topje van de ijsberg?”

“We moeten actiever op zoek gaan naar misbruiken binnen de administratie”, klinkt het bij N-VA-Kamerlid Nadia Sminate. “Ik vraag me af of het hier om het topje van de ijsberg gaat.” Volgens Sminate moet het vertrouwen hersteld worden. “Als blijkt dat de overheidsdiensten die moeten controleren op fraude, zelf fraude plegen, is het vertrouwen weg.”

Daarnaast is de situatie volgens Sminate nefast voor de ambtenaren die het wel goed menen. “De staatssecretaris voor Fraudebestrijding moet actiever op zoek gaan naar misbruiken binnen de eigen diensten.” Sminate wil zowel staatssecretaris John Crombez (SP.A) als minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) op de rooster leggen.

“Als er zulke grove fouten gebeuren, dan kunnen we niet anders dan dit helemaal gaan uitspitten”, besluit het N-VA-Kamerlid.