"Shocktherapie nodig om jobs en bedrijven te redden"

Terwijl het kernkabinet nog steeds aan het zoeken is naar 400 miljoen euro voor een economisch herstelplan hebben de ministers nu ook een duidelijke aanmaning gekregen vanuit werkgevershoek. Zeven werkgeversorganisaties pleiten in een gezamenlijk schrijven voor een structurele verbetering van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven.

Dat de zeven werkgeversorganisaties aan een zeel trekken is op zich al opmerkelijk. Aan Vlaamse kant gaat het om Voka, Unizo en de Boerenbond. Aan Waalse kant onderschrijven UCM en UWE het persbericht. Ook de Brusselse Kamer van Koophandel Becis doet mee.

In hun persbericht vragen ze de regering om eindelijk maatregelen te nemen om de concurrentiehandicaps in ons land "snel en drastisch" weg te werken. "Er moet een doorbraak komen die de bedrijven perspectief geeft op een structurele verbetering van het concurrentievermogen."

"De stevige waarschuwing valt niet uit de lucht: de voorbije maand zijn er minstens 15.000 ontslagen gevallen in ons land. En die negatieve trend keert voorlopig niet. Nog veel meer kleine en grote ondernemingen hebben het moeilijk, denken eraan om mensen te ontslaan of de boeken neer te leggen", luidt het.

Kop van jut zijn de hoge lasten op arbeid in ons land. Om die kosten structureel naar omlaag te halen stellen ze een combinatie van indexaanpassing, loonblokkering en arbeidsduurverlenging voor, naast een structurele vermindering van de overheidsuitgaven en een structurele oplossing voor het huidige verschil tussen arbeiders en bedienden. Volgens de werkgeversorganisaties is het nu aan de regering om "zichzelf te overstijgen en stoutmoedige maatregelen te nemen".