"Turbomanagers" voor Vlaamse investeringsprojecten

De gouverneurs van de provincie zullen voortaan de rol krijgen van "turbomanager vergunningen" bij grote Vlaamse investeringsprojecten. Dat maken minister-president Peeters (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Muyters (N-VA) bekend. De Vlaamse regering wil zo de hele vergunningenprocedure versnellen.

De vergunningenprocedure bij belangrijke investeringsprojecten loopt soms grote vertraging op door tegenstrijdige adviezen van de administratie.

De lange procedures om bijvoorbeeld een rusthuis te bouwen, nieuwe wegen aan te leggen of andere grote projecten zoals het winkelcomplex Uplace (foto links) klaar te krijgen, remt mogelijke investeerders af. Daarom wil Vlaamse regering de hele vergunningenprocedure versnellen.

De Vlaamse provinciegouverneurs krijgen de taak om alles vlotter te laten verlopen, zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA).

"Het is een soort turbomanager voor die projecten. Ze moeten de neuzen voor een project in dezelfde richting krijgen, zodat de vergunningsverlenende overheid sneller tot een besluit kan komen over de vergunning en er achteraf minder kans op beroep is."

Per provincie komt er een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie (GSVC), voorgezeten door de provinciegouverneur. De GSVC's zullen een geïntegreerd advies formuleren. Zit een dossier toch vast, dan kan de gouverneur het bemiddelingscomité op Vlaams niveau inschakelen. Dat comité wordt voorgezeten door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening.

De Vlaamse regering werkt al een tijdje aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in de overkoepelende omgevingsvergunning. Het aangekondigde decreet daarover zou begin 2013 klaar moeten zijn.

Hulprechters moeten achterstand wegwerken

De Vlaamse regering besliste ook dat er voortaan hulprechters kunnen ingeschakeld kunnen worden ingeschakeld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die raad behandelt sinds 2009 de beroepen in stedenbouwkundige vergunningen, maar kampt met een achterstand in het behandelen van dossiers.

"Het gaat dan in de eerste plaats om rechters uit het eigen Milieuhandhavingscollege, maar ook externe hulprechters zijn mogelijk. Bedoeling is dat de achterstand zo snel mogelijk is weggewerkt", zegt minister Muyters.