Ambtenarenbonden besparen 100 miljoen

De vakbonden van het Vlaams onderwijs en overheidspersoneel hebben concrete voorstellen om 100 miljoen euro te besparen zonder te raken aan de koopkracht van de werknemers. Minister-president Kris Peeters reageert positief.

Bij het opmaken van de begroting van volgend jaar had de Vlaamse regering beslist dat er 100 miljoen bespaard moest worden bij het overheidspersoneel. De manier waarop dat moest gebeuren werd niet op voorhand vastgelegd. De regering suggereerde dat dat kon door minder personeel aan te nemen of door te korten op de lonen.

De vakbonden hebben nu zelf voorstellen aangebracht waardoor een inlevering door het personeel zelf vermeden kan worden. Zo zou er 18 miljoen bespaard kunnen worden door een deel van de taken die de overheid nu uitbesteedt aan de privé-sector voortaan zelf te doen.  Als voorbeeld noemen de bonden de opleidingen van de VDAB die meer in eigen beheer zouden moeten worden georganiseerd. Ook het Rekenhof had eerder al opgemerkt dat de uitbesteding van de opleidingen door de VDAB inefficiënt is.

Voor het onderwijs, waar 82 miljoen moest worden gevonden, is een heel spitsvondige, technische begrotingsoperatie uitgewerkt. De leerkrachten zouden van deze ingreep geen nadeel ondervinden.

Minister-president Peeters is alvast tevreden met de creatieve aanpak van de bonden. "Het gaat om heel delicate elementen, want het gaat over  het loon en werk van de mensen. Dat we dat op die manier kunnen doen is een stichtend voorbeeld voor velen onder ons", zei Peeters.

De regering zal de voorstellen nu meer in detail bekijken, maar Peeters zei te hopen tegen eind volgende week te kunnen landen.