Boete van 4.500 euro voor Radio Nostalgie

Radio Nostalgie krijgt een boete van 4.500 euro van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) omdat er uitgezonden werd vanop een locatie waarvoor er geen vergunning was.

De onderzoekscel van de VRM had begin augustus vastgesteld dat de frequentie 104.8 MHz in Oudenaarde en de frequentie 103.3 MHz in Ronse niet meer uitzonden vanop de vergunde locatie, maar vanop een plaats die zich enkele kilometers verderop bevond.

Radio Nostalgie schond zo het Mediadecreet dat bepaalt dat een zendinstallatie pas mag worden verplaatst nadat de VRM dat goedgekeurd heeft. Voor Oudenaarde had Nostalgie wel een aanvraag ingediend, maar die was op het moment van de controle nog niet ingewilligd. Voor Ronse werd pas de dag na de controle een wijziging van de zendvergunning aangevraagd.