Smet wil nieuwe procedure om C-attest aan te vechten

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) werkt aan een "betere" procedure voor leerlingen en hun ouders om een C-attest aan te vechten. Smet wil met de regeling die hij aan het uitwerken is erover waken dat conflicten binnen de school opgelost worden.

Gisteren is bekend geworden dat een leerlinge uit Genk een C-attest heeft aangevochten voor de Raad van State. Volgens het meisje lagen de slechte resultaten onder meer aan haar leerproblemen en had de school haar daarbij te weinig geholpen. Daarom had de Raad van State de school veroordeeld tot een dwangsom van 1.250 euro per dag dat de leerlinge niet naar een volgend jaar mocht overgaan.

Als het van minister Smet afhangt, zouden dergelijke taferelen definitief tot het verleden moeten behoren. “De minister wil een nieuwe procedure in het leven roepen die ervoor zorgt dat leerlingen efficiënter in beroep kunnen gaan tegen examenresultaten”, klinkt het bij zijn woordvoerster. “Hij wil de rechten van de leerlingen versterken en de communicatie rond het examenreglement transparanter maken.”

Die andere procedure moet ertoe leiden dat de betwistingen binnen de school blijven, om te vermijden dat de Raad van State zich moet uitspreken. "De klassenraad blijft hét orgaan bij uitstek om leerlingen te beoordelen. Kunnen leerlingen en hun ouders zich er niet in vinden, dan moet de procedure liefst binnen de school blijven."

Vlaamse Scholierenkoepel is vragende partij

Smet komt met zijn voorstel tegemoet aan de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Zij hadden gisterenmiddag voorgesteld om de beroepsprocedure zo laagdrempelig mogelijk te maken.

"Leerkrachten in de klassenraad blijven nog steeds de aangewezen persoon om te oordelen welk attest leerlingen op het einde van het schooljaar krijgen", aldus VSK-voorzitter Lyle Muns. "Maar als de leerling of zijn ouders niet akkoord gaan met de beslissing die de klassenraad neemt, moeten zij hun ongenoegen daarover kunnen uiten. Eerst op de school zelf, maar daarna ook buiten de school."

Volgens de VSK moet om te beginnen de interne procedure op school sneller verlopen. Nadien moet het ook voor iedereen mogelijk zijn om buiten de school een beroepsprocedure op te starten.