Timmermans: "Wet van 1996 alleen is onvoldoende"

Pieter Timmermans, topman van werkgeversorganisatie VBO, denkt dat dat enkel het bijsturen van de wet op het concurrentievermogen uit 1996 onvoldoende is om uit de penarie te geraken. Dat zei hij in De ochtend. Hij geeft de regering een geschiedenisles.

“De wet van 1996 moet aangepast en bijgeschaafd worden voor de toekomst, maar daarmee alleen los je het probleem van vandaag dus niet op", klinkt het bij Timmermans. Dat is nochtans wat nu naar verluidt op tafel zou liggen bij het begrotingsoverleg.

“De situatie nu is vergelijkbaar met die in de jaren 90 en in de jaren 80”, aldus Timmermans. “Ook toen waren we systematisch minder concurrentieel dan onze buurlanden.” Volgens Timmermans heeft de regering-Dehaene (kleine foto) toen naast de wet van 1996 ook de lonen tijdelijk geblokkeerd en de gezondheidsindex ingevoerd.

“We gaan in dit land het concurrentiebeleid niet fundamenteel bijsturen, als we niet om de 15 jaar nadenken over hoe we de index moeten verbeteren”, klinkt het bij de VBO-topman.

Als sociale partner zou hij liefst mee aan tafel zitten, maar dat is voor hem geen breekpunt. “Bij de beslissingen in de jaren 80 en 90 werden de sociale partners ook aan de kant gezet”, klinkt het. Het belangrijkste is volgens Temmermans dat de regering zo snel mogelijk ingrijpt. Hij vreest dat de massale herstructureringen de laatste tijd slechts voorbodes zijn van veel erger economisch nieuws volgend jaar als de regering nu niet ingrijpt. “We moeten er uit geraken of we spelen met de jobs van duizenden mensen.”

Straks om 13u komt het kernkabinet opnieuw samen om zich te buigen over de begroting van volgend jaar en over de maatregelen voor een economische relance. Intussen heeft Di Rupo nog steeds bilaterale contacten met de verschillende vicepremiers.

Wet van 1996?

De wet van 26 juli 1996 legt het beginsel van de loonnorm vast die het mogelijk maakt om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de evolutie bij onze voornaamste handelspartners. Die norm wordt gebruikt als omkadering van het loonoverleg.

Bij de wet wordt voornamelijk een maximumgrens voor de evolutie van de lonen vastgelegd voor twee jaar. De wet is indertijd door de regering-Dehaene ingevoerd om het concurrentievermogen van ons land op peil te houden in vergelijking met onze buurlanden.