"Journalisten en hiërarchie staan niet boven de wet"

De Association des Journalistes professionnels (AJP) veroordeelt het gebruik van elementen uit een afgeluisterd gesprek tussen Jean-Denis Lejeune en Michelle Martin. "De journalisten en hun hiërarchie staan niet boven de wet."

Lejeune, de vader van het vermoorde meisje Julie, en Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, hadden elkaar vrijdagavond ontmoet. Bij die ontmoeting waren ook twee bemiddelaars. Het is via de gsm van een van hen dat het gesprek gelekt is naar de pers.

"De informatie is afkomstig uit een privégesprek waarbij een specifiek kader gecreëerd werd om er het geheime karakter van te bewaren, en bovendien werd er door het gerecht beslist dat de ontmoeting strikt confidentieel moest kunnen verlopen", aldus de AJP.

De vereniging benadrukt dat journalisten en hun oversten de deontologische regels moeten respecteren, zoals bijvoorbeeld het beschermen van het privéleven.

De AJP betreurt dat een persgroep denkt te moeten "uitblinken op het vlak van onthullingen, schandaal en polemiek" - zoals de hoofdredacteur het in een nota aan zijn journalisten stelde - als de onthullingen van die aard blijken en het publieke belang niet dienen.

Ze verwacht van de groep Rossel, waarvan Sudpresse afhangt, dat er gepaste maatregelen worden genomen. Niet alleen het imago van Sudpresse staat op het spel, maar ook dat van alle journalisten, besluit de AJP.