"Kust en Antwerpen zijn onvoldoende beschermd"

Vlaanderen moet dringend maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Volgens onderzoekers van de Universiteit Gent zijn onze kust, de stad Antwerpen en de woongebieden langs rivieren niet genoeg beschermd tegen de stijging van de zeespiegel. Vlaanderen bereidt zich wel degelijk voor, repliceert minister Hilde Crevits.

Georges Allaert, hoogleraar ruimtelijke planning, ziet drie maatregelen die prioritair moeten worden genomen.

  • In de eerste plaats moeten de duinen aan de kust verbreed en verhoogd worden. "Dat doet men vandaag de dag niet."
  • "Ook in de Westerschelde zal men operaties moeten doen, vooral ter hoogte van de Vlakte van de Raan, om Antwerpen een stuk te gaan beschermen." De Vlakte van de Raan is een zandbank op zo'n vijf kilometer van onze kust, ter hoogte van Knokke-Heist.
  • Als laag land bij de zee, en met veel waterlopen, moeten we meer ruimte langs die waterlopen scheppen om het water op te vangen.

Volgens hoogleraar Allaert hebben we technologisch alles in huis om dat te doen.

"Vlaanderen bereidt zich wel degelijk voor"

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) ontkent dat Vlaanderen geen maatregelen zou nemen. "Wij hebben het kustverdedigingsplan, waarmee rekening wordt gehouden met een mogelijke stijging van de zeespiegel met 80 centimeter."

Crevits: "Er is ook het Sigmaplan, waarbij we Antwerpen en het hele Scheldebekken willen beschermen. En vorig jaar hebben we voor 30 miljoen euro geïnvesteerd in het breder en veiliger maken van onze stranden."