"Uitbouw eurozone gaat stap voor stap"

De uitbouw van een voldragen en crisisbestendige economische en monetaire unie zal onvermijdelijk stap voor stap gebeuren, maar de stappen zullen blijven volgen. Dat heeft Europees president Herman Van Rompuy in het Europees Parlement gezegd.
Van Rompuy, Barroso en parlementsvoorzitter Schulz

Van Rompuy en Commissie-voorzitter José Manuel Barroso kwamen in het parlement meer uitleg geven over de Europese top eind vorige week.

Van Rompuy presenteerde in juni vier grote bouwstenen om de fundamenten van de eurozone te versterken en de Europese eenheidsmunt beter te beschermen tegen financiële crisissen. Maar de Europese regeringsleiders bereikten vorige week in Brussel alleen een akkoord over de bankenunie. Verdere budgettaire, economische of democratische plannen zoals Europese obligaties of een ministerie van Financiën voor de eurozone werden grotendeels in de koelkast gestopt of doodgezwegen.

"Er zijn begrijpelijke klachten dat de Europese Unie te traag vordert, en dat sommige lidstaten te lang aarzelden om hun economie te hervormen. Maar we houden vol, en we zullen slagen. Ik heb steeds de lange termijn in gedachten, wetende dat gradualisme de gouden regel van de Unie is", zo verdedigde Van Rompuy het idee van rustige vastheid op Europees niveau.

Van Rompuy en Barroso wezen erop dat verdere stappen in de uitbouw van de eurozone zeer gevoelige punten van nationale soevereiniteit en solidariteit raken. Barroso lanceerde dan ook een oproep aan de pro-Europeanen om "hun comfortzone in het Europees Parlement te verlaten" en de kiezers op het thuisfront uit te leggen wat er op het spel staat. De campagne voor de Europese verkiezingen van 2014 biedt daartoe een uitgelezen moment, vindt Barroso.