Lijst van "veilige landen" blijft ongewijzigd

De lijst van zeven "veilige landen" voor asielaanvragen blijft behouden. Dat heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) beslist na een tussentijdse evaluatie.

De onderdanen van de landen op de lijst maken weinig kans om in ons land asiel te krijgen. Het gaat om Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Servië, Montenegro en India. Het was de bedoeling om aanvragen uit die landen op vijftien dagen tijd te behandelen, "en dat is ook gelukt", meldt Tine Van Valckenborgh, woordvoerster van het CGVS.

De lijst moest een ontradend effect hebben en zo het aantal asielaanvragen doen dalen. "Daar zijn we in geslaagd", zegt Van Valckenborgh. "De influx uit die zeven landen kende een forse daling. De aankondiging van de lijst zorgde voor een ontradend effect. Daarnaast speelde ook mee dat zowel staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block (Open VLD) als haar voorganger Wathelet (CDH) ter plaatse gingen om mensen daar af te raden naar België te komen."

Omdat de situatie in een bepaald land snel kan veranderen, evalueert de regering de lijst elk jaar. De lijst trad voor de zomer in werking, en onlangs maakte het CGVS, na zes maanden, een tussentijdse evaluatie op. Die adviseerde om de lijst van zeven landen te behouden, en De Block heeft daarvan akte genomen.

Van Valckenborgh beklemtoont dat het voor de onderdanen van de zeven landen niet onmogelijk is geworden asiel te krijgen in België. "Op vijf maanden tijd, van juni tot en met oktober, namen we 983 beslissingen over inwoners uit die zeven landen. In iets meer dan 6 procent van de gevallen is de asielaanvraag erkend."