Topman Katoen Natie pakt haven aan in advertentie

Fernand Huts, de topman van containerbedrijf Katoen Natie, pakt vandaag uit met paginagrote advertenties in verschillende kranten. Daarin klaagt hij nogmaals aan dat 2 buitenlandse concurrenten oneerlijk bevoordeeld zouden worden door het GHA, het Antwerpse havenbedrijf.

Op een persconferentie vorige week klaagde Huts (foto onder) aan dat het GHA (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) niet alle bedrijven gelijk behandelt bij het innen van boetes. Twee grote buitenlandse bedrijven, PSA en DP World, verzamelden sinds 2008 voor 51,3 miljoen euro aan boetes omdat ze hun vooropgestelde trafiekprognoses niet haalden. Maar de boetes werden voorlopig niet geïnd, in tegenstelling tot die van Katoen Natie. Het bedrijf van Huts moest een kleiner bedrag, 326.000 euro, ophoesten.

Huts vindt dat niet kunnen en heeft al laten weten dat hij een klacht zal indienen bij de Europese Commissie voor "verboden staatssteun". Vandaag maakt de Katoen Natie-topman zijn standpunt ook duidelijk aan de krantenlezers. Via een paginagrote advertentie, getiteld :"Sponsort de Antwerpenaar twee buitenlandse staatsbedrijven?", wil hij druk zetten op het het havenbestuur, dat morgenavond een raad van bestuur houdt. Wellicht wordt een kwijtschelding of vermindering van de boetes daar besproken.

In de advertentie stelt Huts dat de contracten met DP World en PSA "glashelder" zijn. Ze hebben de afgesproken volumeverplichtingen niet gehaald en het is dus niet meer dan logisch dat ze hun boetes betalen, luidt het. Met dat geld zou de haven verbeterd kunnen worden en ook de stad Antwerpen zou er wel bij varen, want volgens Huts komt er zo extra geld vrij voor de bouw van scholen en nieuwe sociale woningen.

In Terzake zei hij: "Ik kijk naar deze zaak vanuit twee posities, eerst en vooral als Antwerpenaar. Onze stad heeft zeer veel problemen, er is armoede, we hebben huisvestingsproblemen, problemen met het bouwen van scholen, en ik vind dus niet dat de Antwerpenaar publiek geld moet aanwenden om twee staatsbedrijven, het ene uit Singapore, het andere uit Dubai, te subsidiëren. En dan kijk ik ook als ondernemer, en dan zeg ik dat als ik zie dat deze bedrijven een subsidie krijgen van het havenbedrijf van rond de 70 miljoen, dan denk ik dat het vervalsing van de concurrentie is."

Het GHA reageerde eerder dat het alle bedrijven gelijk wil behandelen, maar dat het ook rekening houdt met de economische context, waardoor veel boetes worden kwijtgescholden of verminderd. Volgens Huts kunnen DP World uit Dubai en PSA uit Singapore echter probleemloos 71 miljoen euro op tafel leggen (51,3 miljoen aan verzamelde boetes + raming van 20 miljoen voor 2012). Als de haven hen dat vraagt, zullen ze dat ook doen, zegt de CEO van Katoen Natie.

Of de 2 bedrijven echt zo geneigd zijn om zomaar dat grote bedrag op te hoesten, is twijfelachtig. Bij het Antwerpse havenbedrijf luidt het antwoord op de vraag of DP World en PSA ooit dreigden hun aanwezigheid in Antwerpen te verminderen of aandelen te verkopen, dat er "gezien de lopende besluitvorming niets kan gezegd worden over de argumentatie van de operatoren".

De krantenadvertenties kosten Huts een pak geld. Maar als ze ertoe kunnen leiden dat het geld geïnd wordt, is dat het waard, zo zegt hij in De Standaard. "Dan zijn de advertentiekosten wat ik ervoor over heb. Dat is mijn bijdrage tot het bestuur van de stad. Als Antwerpenaar moet je iets over hebben voor je stad."

BELGA/DIRKX