101 kalenderdagen en asielaanvraag is behandeld

Een nieuwe asielaanvraag wordt gemiddeld in 101 dagen behandeld, dat is heel wat sneller dan voorheen. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Voor de duidelijkheid: de snellere verwerkingstijd geldt voor nieuwe dossiers. Met de oude dossiers erbij is de gemiddelde verwerkingstijd nog steeds zo'n 250 dagen. Maar positief nieuws is dat ook de achterstand van de oude dossiers slinkt.

"In januari waren dat er nog 14.700, nu is dat al geslonken tot rond de 10.000. Het is de bedoeling om die achterstand halfweg 2014 weggewerkt te hebben. We werken op twee sporen, maar de nieuwe dossiers worden dus zeer vlug afgehandeld", zegt De Block.

De snellere verwerkingstijd is te verklaren door een betere samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.