"Geplande mobiliteitswerken gaan door"

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat ze het arrest dat de milieuvergunning voor winkelcomplex Uplace in Machelen schorst, grondig zal bestuderen. "De geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, gaan intussen door", laat ze weten. Coalitiepartij SP.A zegt dat "we ons moeten beraden over de gevolgen".

In het arrest veegt de Raad van State de Vlaamse regering de mantel uit. Als reden voor de schorsing haalt de Raad van State aan dat de Vlaamse regering wel al een vergunning gaf voor het winkelproject, maar dat er nog een hele reeks vergunningen voor de mobiliteit rond Machelen en Vilvoorde niet opgelost zijn.

"De Vlaamse regering mag er niet zonder meer van uitgaan dat die mobiliteitsinfrastructuurwerken later ook effectief vergund en gerealiseerd zullen worden", is de Raad van State streng.

In een eerste reactie zegt minister Schauvliege dat ze het arrest "grondig zal bestuderen". "Maar de geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, gaan intussen door", meldt ze. Door de schorsing kunnen de werkzaamheden aan het winkelcomplex zelf wel nog niet beginnen. Daarvoor is het in elk geval wachten op een definitieve uitspraak.

"De uitspraak kan een gevaarlijk precedent zijn als er verwacht wordt dat alle flankerende maatregelen, alle vergunningen al voorhanden zijn", aldus Schauvliege. "Dat kan heel verregaande gevolgen hebben." Ze vreest voor andere economische investeringen in Vlaanderen.

"Zich beraden over de gevolgen"

Meerderheidspartij SP.A merkt, net als oppositiepartij Groen overigens, op dat er vooraf waarschuwingen waren dat de bouw van het winkelcomplex Uplace in Machelen voor mobiliteitsproblemen kon zorgen. "Iedereen moet nu het arrest grondig inkijken en zich erover beraden of we aan die bezwaren kunnen tegemoetkomen of niet", zegt SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement Bart Van Malderen.

Het was eerder al duidelijk dat SP.A niet onverdeeld achter Uplace staat. Eerder dit jaar gaf Vlaams SP.A-minister Ingried Lieten (kleine foto) al openlijk kritiek op de toekenning van de milieuvergunning van Schauvliege. "Rekening houdend met alle negatieve adviezen begrijp ik haar beslissing niet", klonk het toen. Die reactie zorgde toen voor een relletje binnen de Vlaamse regering.

De plooien werden nadien wel gladgestreken, maar de SP.A bleef erg kritisch tegenover het dossier. Van Malderen is niet euforisch over de schorsingsbeslissing, "maar een aantal argumenten die we destijds hebben aangehaald, komen nu in het arrest naar voor."