"Hoe gaat de regering dit rechtzetten?"

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) reageert opgetogen op de schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-complex in Machelen. De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef, betreurt de schorsing dan weer.

"Bij gebrek aan Vlaamse ministers waarin je nog kan geloven bevestigt dit ons geloof in de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. Er zullen ongetwijfeld nog vele pogingen ondernomen worden om dit project te realiseren en de strijd is nog lang niet gestreden, maar het wordt wel een stuk moeilijker", zegt Tobback.

Hij vraagt zich af hoe de Vlaamse regering dit gaat rechtzetten en de Raad van State zal kunnen overtuigen dat de mobiliteitsinfrastructuurwerken effectief zal gerealiseerd worden.

"De Vlaamse regering heeft zich verbonden tot iets wat ze niet kan hardmaken. De bouw van het geplande treinstation bijvoorbeeld is niet eens haar bevoegdheid. Als ze dit wil oplossen met een nieuw besluit zullen we ook dat aanvechten", belooft Tobback. "De zware investeringen die de Vlaamse overheid doet in wegen en tramlijnen naar Uplace hebben we bij de Europese Commissie overigens aangeklaagd als een vorm van concurrentievervalsing."

Eigenaardig

De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef (SP.A), betreurt dan weer de schorsing van de milieuvergunning. "Bij de beoordeling van een milieuvergunning vragen naar garanties dat de nodige infrastructuurwerken op vlak van mobiliteit effectief en tijdig uitgevoerd worden is eigenaardig. Dit gebeurt toch ook niet bij andere vergunningen", zegt De Groef.

In het vervolg van de procedure voor de Raad van State is het nu aan de Vlaamse regering om aan te tonen dat de geplande werken om Uplace bereikbaar te houden tijdig zullen worden uitgevoerd", aldus De Groef, die ervan overtuigd is dat dit geen probleem is. "Voor de heraanleg van de Woluwelaan in Machelen bijvoorbeeld liggen de plannen al op tafel en zijn de budgetten voorzien."

Volgen De Groef zal de schorsing potentiële investeerders in deze regio afschrikken. "Een dergelijke beslissing zo laat in de procedure en een dergelijke contestatie van vergunningen die afgeleverd werden na een hele procedure doorlopen te hebben is zeker niet van aard om bedrijven ertoe aan te zetten hier te investeren. Dit creëert immers grote rechtsonzekerheid", zegt hij nog.