"Inspanningen voor luchtkwaliteit leveren op"

In vergelijking met 10 jaar geleden is de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd. Maar nog steeds wordt 1 op de 3 Vlamingen te vaak blootgesteld aan fijn stof. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

"Het beleid dat we voeren en onze inspanningen leveren resultaat op. We moeten die inspanningen nu voortzetten en waar nodig versterken", stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Uit de cijfers van de VMM blijkt dat de gemiddelde resultaten van alle weerstations aan de Europese normen voldoen. Af en toe worden de daggrenzen wel overschreden, maar dan heeft dat te maken met de weersomstandigheden.

10 jaar geleden werd nog meer dan de helft van de Vlamingen te vaak blootgesteld aan te veel fijn stof. Nu is dat nog steeds 1 op de 3.

De verzurende uitstoot, verantwoordelijk voor de zure regen, is sinds 2000 gedaald met 42 procent. Dat is te verklaren door de sterk afgenomen uitstoot van zwaveldioxide. Daarvoor werden maatregelen genomen in de raffinaderijen, de industrie, de verwarmingssector en de elektriciteitscentrales.

De uitstoot van broeikasgassen verminderde met 12 procent in vergelijking met 10 jaar geleden. Minder goed nieuws: de uitstoot van CO2 daalde slechts met 5 procent.

Schauvliege zegt dat het Vlaamse luchtkwaliteitsplan, dat in maart werd goedgekeurd, als doel heeft om in 2015 de normen voor stikstofdioxide te halen. In dat plan staan maatregelen voor het autoverkeer op de weg, de scheepvaart en de industrie.