"Steenkool over 10 jaar belangrijkste energiebron"

Steenkool zal de volgende jaren aan belang winnen in de globale energiemix. Door de "overvloedige voorraden en onverzadigbare vraag naar energie in de groeilanden" zal steenkool tegen 2017 olie zelfs op de hielen zitten als voornaamste energiebron wereldwijd en kan het binnen de tien jaar belangrijker worden dan olie. Dat zegt het Internationale Energieagentschap (IEA).

"Het aandeel van steenkool in de wereldwijde energiemix stijgt jaar na jaar. Indien er geen wijzigingen komen in het huidige beleid, zal steenkool binnen de volgende tien jaar olie inhalen", aldus Maria van der Hoeven, de topvrouw van het IEA.

De steenkoolhausse is geen goed nieuws voor het milieu, want steenkool is immers de massa-energie met de grootste uitstoot aan broeikasgassen. Maar steenkool wint razendsnel aan belang door de energiezucht in India en vooral China.

Maar ook Europa heeft boter op het hoofd. Door de dalende vraag in de VS, gaat er meer Amerikaanse steenkool naar Europa, waar lage CO2-prijzen en hoge gasprijzen de competitiviteit van steenkool aanzwengelen voor de energieproductie. Die trend zit momenteel bijna op een piek, maar de Europese vraag naar steenkool zou tegen 2017 wel naar een niveau net boven 2011 dalen. En dat dankzij de toename aan hernieuwbare energie en de stillegging van oude steenkoolcentrales.