Danneels-stukken moeten uit dossier Operatie Kelk

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft beslist dat alle stukken die in juni 2010 in beslag werden genomen bij de huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de woning van kardinaal Danneels, uit het dossier moeten worden verwijderd.

Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren. De huiszoekingen, op 24 juni 2010, pasten in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke kerk. De Troy gaf het onderzoek later uit handen.

Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat de huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren. In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden.

Het hof van cassatie verbrak die beslissing, omdat ze onvoldoende gemotiveerd was, maar de beslissing dat de huiszoekingen onregelmatig waren, bleef wel overeind. De KI heeft nu opnieuw beslist dat de stukken uit het onderzoeksdossier moeten gehaald worden. De beslissing is deze keer ook uitgebreid gemotiveerd. De stukken zullen nu neergelegd worden op de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

De beslissing van de KI heeft geen invloed op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken. Het parket en de slachtoffers van seksueel misbruik kunnen nog in cassatieberoep gaan tegen de beslissing van vandaag en de procedureslag zo voortzetten.