Janssens: "Er is nog zoveel dat ik zou willen doen"

Op het Schoon Verdiep in Antwerpen heeft maandagavond de laatste gemeenteraad onder leiding van Patrick Janssens (SP.A) plaatsgevonden. De afscheidnemende burgemeester hield het uiterst sober.

Een coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD zal de komende zes jaar de Scheldestad besturen, met Bart De Wever (N-VA) als de nieuwe burgemeester. Hij legt wellicht in de loop van de kerstvakantie de eed af bij de Antwerpse gouverneur.

Maar gisteravond zat de afscheidnemende burgemeester Patrick Janssens nog één keer de Antwerpse gemeenteraad voor. Het werd geen speciale zitting. Op zijn uitdrukkelijk verzoek nam niemand het woord om een woord van dank te uiten voor het acht jaar durend burgemeesterschap van Janssens.

Maar net daardoor verliep de zitting toch in een speciale sfeer. Een zitting in mineur, met een vreemd einde. Janssens wenste iedereen prettige eindejaarsfeesten, stond op en verliet meteen de zaal, zonder verder commentaar.

Op de agenda van de gemeenteraad stond er maar weinig van belang. Enkel een paar interpellaties over het conflict rond het kwijtschelden van enkele hoge boetes in de Antwerpse havenwereld en de evolutie van het aantal woninginbraken veroorzaakten wat animo.

Over die laatste tussenkomst, van Vlaams Belang, zei Janssens kort dat hij het eigenaardig vond dat een dergelijk onderwerp de laatste interpellatie zou worden die aan hem als burgemeester gericht werd. "Er is immers nog zo veel dat ik zou willen doen dat ik niet meer zal kunnen doen."

"Met de staart tussen de benen vertrokken"

Gevraagd naar een reactie gaf afscheidnemend schepen Robert Voorhamme (SP.A) toe dat de laatste gemeenteraad "een beetje vreemd" verliep, "maar de grootste emoties liggen al achter ons".

Philip Heylen, CD&V-schepen in het afscheidnemende bestuur én schepen in het nieuwe bestuur, vindt het jammer dat niemand een dankwoord mocht/kon uitspreken: "Hij heeft absoluut mee zijn stempel op de stad gedrukt en er waren heel wat mensen die bereid waren om daar iets rond te doen, maar het is een persoonlijke keuze."

Ook Vlaams Belangfractieleider Filip Dewinter vond het een afscheid in mineur: "Hij is een beetje met de staart tussen de benen vertrokken en dat vind ik spijtig. Ik heb hem toch altijd gerespecteerd voor wat hij was en dat het zo moet eindigen, laat toch een wrang gevoel na."