Raad van State schorst milieuvergunning voor Uplace

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor Uplace geschorst. In mei had minister van Leefmilieu Schauvliege (CD&V) nog beslist om de vergunning toe te kennen aan het omstreden winkelcentrum in Machelen. Nu veegt de Raad van State de Vlaamse regering de mantel uit. Het ziet ernaar uit dat het project voor lange tijd in de koelkast belandt.

De beslissing van Schauvliege om de milieuvergunning toe te kennen, veroorzaakte in het voorjaar heel wat deining, niet in het minst binnen de Vlaamse regering. Verschillende organisaties, zo ook onder meer Unizo, stapten naar de Raad van State.

Die heeft de vergunning nu geschorst en veegt in een adem de Vlaamse regering de mantel uit. Als reden voor de schorsing haalt de Raad van State aan dat de Vlaamse regering wel al een vergunning geeft voor het winkelproject, maar dat er nog een hele reeks vergunningen voor de mobiliteit rond Machelen en Vilvoorde niet opgelost zijn.

"De Vlaamse regering mag er niet zonder meer van uitgaan dat die mobiliteitsinfrastructuurwerken later ook effectief vergund en gerealiseerd zullen worden", is de Raad van State streng.

Uplace voor lange tijd in de koelkast?

Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor het omstreden winkelcentrum, een dossier dat al zo lang op tafel ligt en met de milieuvergunning van Schauvliege alsnog uit de startblokken leek te kunnen schieten?

Als de Raad van State oordeelt dat de milieuvergunning voor Uplace er niet kan komen zonder dat de Vlaamse regering kan aantonen dat alle vergunningen voor mobiliteit (trams, bussen, autoverkeer) in orde zijn, dan kan het nog jaren duren eer Uplace de eerste steen zal kunnen leggen.

Opnieuw schaamrood op de wangen van de Vlaamse regering

Tegen het nog te bouwen winkelcentrum, in de buurt van het viaduct van Vilvoorde, is al heel wat protest gerezen. Eigenlijk werd de toestemming om het te bouwen al gegeven door de vorige Vlaamse regering, nog voor 2009. De milieuvergunning voor Uplace was de laatste grote horde die de onderneming nog moest nemen voor het project echt van start kon gaan.

Onder meer de handelaars in de omliggende steden zoals Vilvoorde en Leuven vrezen dat ze klanten zullen verliezen. De milieubeweging heeft dan weer bezwaren tegen het feit dat Uplace extra verkeer naar de Brusselse Ring zal aantrekken, met alle bijbehorende verkeersoverlast en extra fijn stof van dien.

De beslissing van Joke Schauvliege om de milieuvergunning toe te kennen, deed de Vlaamse regering wankelen. SP.A-minister Ingrid Lieten noemde de beslissing "onbegrijpelijk". De coalitiepartners pikten die uitspraak niet. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) had zijn handen vol om de brokken in zijn regering te lijmen.

Maar dat de Raad van State de vergunning waar zo veel om te doen is geweest nu schorst, laat de Vlaamse regering -opnieuw- met schaamrood op de wangen achter.

Letterlijk: de motivering van de Raad van State

In zijn arrest stelt de Raad van State vast dat voor de realisatie van de infrastructuurwerken die nodig zijn voor de goede ontsluiting en bereikbaarheid van de site nog een volledig juridisch traject moet worden afgelegd (bv. moeten de vereiste vergunningen nog worden verkregen).

De rechtsbescherming van derden-belanghebbenden bij het Uplace-project vereist dat de Vlaamse regering bij het verlenen van de milieuvergunning er niet zonder meer mag van uitgaan dat die mobiliteitsinfrastructuurwerken later ook effectief vergund en gerealiseerd zullen worden.

Meest gelezen