Synductis moet infrastructuurwerken op elkaar afstemmen

In Melle is het nieuwe bedrijf Synductis opgericht, dat infrastructuurwerken van Vlaamse nutsbedrijven beter op elkaar wil afstemmen. Een betere coördinatie van de infrastructuurwerken moet de werken sneller en efficiënter laten verlopen.

Op dit moment hebben Eandis, het distributienetbedrijf voor gas en elektriciteit, en twee drinkwatermaatschappijen zich achter het initiatief geschaard. Volgens Geert Versnick, voorzitter van Eandis, hebben vrijblijvende afspraken tussen nutsmaatschappijen immers onvoldoende effect en moet het initiatief ook onderlinge concurrentie vermijden.

In een vijftiental pilootprojecten worden de komende maanden investeringsplannen tussen nutsbedrijven en gemeenten afgestemd."Synductis komt besturen en burgers ten goede, zowel in het minderhinderbeleid als het minimaliseren van kosten", aldus Versnick. De synergie die het samenwerkingsverband oplevert, zou ook leveranciers en regulatoren ten goede komen.

Synductis is geen nieuwe intergemeentelijke vereniging, maar een samenwerkingsverband van nutsbedrijven en werkmaatschappijen, waarbij de toetredende partijen hun eigen structuur behouden. Er wordt ook niet geraakt aan de gemeentelijke autonomie.

De drie huidige vennoten voeren nog gesprekken met andere nutsbedrijven uit verschillende nutssectoren, zoals distributiebeheerders voor elektriciteit of gas, watermaatschappijen, gemeentelijke of bovengemeentelijke rioleringsmaatschappijen, telecom of wegenwerken.