Unizo: "Een bevestiging van onze bezwaren"

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageert tevreden op de schorsing van de milieuvergunning voor Uplace en verwacht snel een uitspraak ten gronde over de eventuele nietigverklaring. Unizo was, samen met onder meer Leuven en Vlaams-Brabant, een van de indieners van de klacht bij de Raad van State. Ook het NSZ juicht de beslissing toe.

"Deze uitspraak is een bevestiging van de bezwaren die Unizo al jaren ten aanzien van dit project gegeven heeft. Dit is alvast een belangrijke stap in de Uplace-procedures", klinkt het tevreden bij Unizo. "Bij gebrek aan politieke duidelijkheid en politieke moed over dit shoppingcentrum, zullen wij in het belang van de kleinere ondernemers onze procedures zelf verderzetten."

De ondernemersorganisatie is tegen het project gekant wegens het negatieve effect op de handelskernen, waar veelal "kleine zelfstandigen" een winkel hebben in de ruime omgeving van Machelen. Ook de bijbehorende verkeershinder is Unizo een doorn in het oog.

Unizo is ook één van de indieners van de klacht tegen de bouwvergunning van Uplace. Die procedure loopt nog. Ook tegen twee andere shoppingprojecten rond Brussel, Just Under the Sky en Neo, heeft de organisatie klachten ingediend.

NSZ: "Tijd om Uplace definitief af te voeren"

"Het is tijd nu om Uplace definitief af te voeren", vindt Christine Mattheeuws (foto onder), de voorzitster van het NSZ, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. "Dergelijke projecten verstikken niet alleen de kleinhandel, ze hebben in het verleden ook al hun ondeugdelijkheid bewezen."

"De milieuvergunning, die eind mei door Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werd toegekend, was op zich al een erg vreemde beslissing", schrijft het NSZ in een persbericht. "Bovendien is er amper een draagvlak voor dit project en al zeker niet bij de lokale handelaars. Uit onderzoek dat het NSZ eerder dit jaar afnam bij 863 kleinhandelaars uit de provincie Vlaams-Brabant en enkele steden daarbuiten (Brussel, Mechelen, Aalst en Dendermonde) bleek dat 77 procent gekant is tegen de komst van Uplace."

Het NSZ meent dat er voorbeelden zijn in Europa die aantonen dat het anders kan. "Steden als Milaan, Barcelona, Berlijn of Kopenhagen bijvoorbeeld kiezen systematisch voor een gezonde mix van klein- en groothandel, waarbij alle winkels ingebed zitten in het centrum en niet op een of andere kunstmatige plek buiten de stad. Dat maakt die steden een pak aantrekkelijker, leef- en winkelvriendelijk en veilig. Blijkbaar wil de Vlaamse regering daar niet van weten."

De zelfstandigenorganisatie noemt het ten slotte "hallucinant" dat er 3 grote winkelcentra gepland staan op 10 kilometer van elkaar in het Brusselse. Naast Uplace gaat het dan om Neo op de Heizelvlakte en Just under the Sky aan de Van Praetbrug. "Niemand zal baat hebben bij die overdaad aan winkelmogelijkheden. Bovendien maken dergelijke projecten kleinhandelaars kapot", zo luidt het.