Uplace reageert verbaasd, maar blijft doorwerken

In een mededeling toont Lorin Parys van Uplace zich verbaasd over de schorsing van de milieuvergunning door de Raad van State, maar hij vertrouwt erop dat het project in Machelen er toch komt, ondanks de nieuwe vertraging.

Chief Operating Officier Lorin Parys vindt de beslissing van de Raad van State vreemd, te meer omdat de auditeur eerder had geadviseerd om de vordering tot schorsing te verwerpen. Dat advies is dus niet gevolgd.

Bovendien begrijpt Parys niet dat de Raad zich voor de schorsing baseert op de bezorgheid dat de mobiliteitswerken van het project niet tijdig klaar zouden zijn voor de opening van Uplace in Machelen.

Dat is vreemd omdat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement het al eens zijn over een budget voor die werken. Ook voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant de timing in een oplevering van de mobiliteitswerken voor de opening van Uplace en zijn de onteigeningsprocedures al gestart.

Parys vindt het jammer dat het project nu opnieuw vertraging oploopt, maar zegt dat het bedrijf "als goede ondernemers constructief met alle betrokken partijen zal blijven werken aan een goede oplossing voor iedereen".

Bovendien merkt Uplace op dat het project in Machelen tot 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen zal leiden voor de bouw en nog eens 3.100 na de opening ervan.