"Argumenten Raad van State doen wenkbrauwen fronsen"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) vindt het arrest van de Raad van State over Uplace "verrassend". Peeters dringt er ook op aan om de wet over de Raad van State "zo snel mogelijk te wijzigen". Volgens hem staat de federale regering daar al ver mee.

Op 30 mei heeft minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace. Het omstreden project vlak bij het viaduct in Vilvoorde kon daarmee uit de startblokken schieten.

Maar gisteren beval de Raad van State de schorsing van die milieuvergunning, omdat de Vlaamse regering te weinig garanties kan bieden dat de mobiliteitsproblemen rond Vilvoorde een oplossing krijgen.

"Die argumenten doen wenkbrauwen fronsen", zegt minister-president Peeters in "Villa politica". "Het arrest is verrassend." Hij geeft toe dat zijn regering, die overigens intern verdeeld is over Uplace, de schorsing niet verwacht had. "Zeker niet aangezien het advies van de auditeur niet negatief was."

Toch laat de schorsing de regering achter met schaamrood op de wangen, temeer omdat de Raad van State in het arrest de Vlaamse regering op de vingers tikt. Peeters benadrukt dat het om een schorsing gaat en zegt dat zijn regering zich voorbereidt op een definitieve uitspraak over de milieuvergunning.

"Intussen gaan alle geplande mobiliteitswerken onverkort voort. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) heeft alles in gang gezet", benadrukt Peeters, die het net daarom vreemd vindt dat de Raad van State geen vertrouwen heeft in de mobiliteitsplannen.

"Wet wordt hopelijk snel aangepast"

Het is niet de eerste keer dat een project van de Vlaamse regering vertraging oploopt door een uitspraak van de Raad van State. "De Raad van State moet natuurlijk doen wat ze moet doen", zegt Peeters.

Peeters vindt wel dat het stilaan onmogelijk wordt om grote projecten te realiseren. "Ik blijf erop aandringen om de wet over de Raad van State te wijzigen. Het hof mag niet altijd naar het zware wapen van de vernietiging grijpen."

Als projecten vastlopen, dan kost dat erg veel tijd en geld. Ik heb vandaag nog gepolst bij de federale regering en blijkbaar staan ze al ver met de hervorming van de wetten over de Raad van State. Het is belangrijk dat de wet zo snel mogelijk aangepast wordt." Het is niet de eerste keer dat Peeters aandringt op een andere rol voor de Raad van State.