Geen nieuwe verkiezingen in Zelzate

De gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate moeten niet worden overgedaan. De raad voor verkiezingsbetwistingen heeft de klacht van twee SP.A'ers ongegrond verklaard. Onder hen is huidig burgemeester Freddy De Vilder.

De lokale SP.A verweet toekomstig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) dat hij fraude zou gepleegd hebben met volmachten, maar de raad acht die aantijdingen niet voldoende bewezen. De klagers kunnen nog wel naar de Raad van State stappen. Na 90 jaar zal de SP.A uit het bestuur verdwijnen. Zelzate zal bestuurd worden door een coalitie van VLD-SD, CD&V-Vrij Zelzate en N-VA.