Open oorlog tussen Rieder en Antwerpse balie

Een opiniestuk van de Gentse advocaat Hans Rieder (foto) over misbruiken door pro-Deoadvocaten is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Antwerpse stafhouder Herman Buyssens. "U doet aan een heel erge vorm van nestbevuiling" klinkt het in een open brief, die De Standaard integraal publiceert. Volgens Rieder wil Buyssens de problemen toedekken.

Afgelopen weekend trok Hans Rieder hard van leer tegen wat hij de misbruiken bij de pro-Deoadvocaten noemt die procedures bewust onnodig laten aanslepen. "Zo krijgen ze meer geld van de overheid, maar zijn de belangen van hun cliënten niet gediend. Sommigen bepleiten zelfs een zaak zonder de cliënt in de gevangenis zelfs maar gezien te hebben", klonk het toen.

Die kritiek is alvast bij de Antwerpse balie in het verkeerde keelgat geschoten.  "U doet aan een heel erge vorm van nestbevuiling, die op geen enkele wijze gesteund is op enig bewijs", klinkt het in een erg harde open brief van de Antwerpse stafhouder Herman Buyssens, die De Standaard integraal publiceert. "Uw normbesef is zoek, wanneer u blijkbaar om persoonlijke motieven heeft gemeend onze hele beroepsgroep te moeten stigmatiseren."

Buyssens overweegt een tuchtklacht in te dienen tegen Rieder. Daarnaast eist hij verontschuldigingen "tegenover al deze u onbekende advocaten, die u nodeloos en zonder enig bewijs in de media heeft beklad." Het zal volgens Buyssens nog weken en maanden duren dat zij, dankzij Rieder, afgerekend zullen worden op een imago van gewetenloze fraudeur en profiteur.

Rieder: "Buyssens wil wantoestanden dichtdekken"

"Met zijn open brief, die overigens ongezien is in de advocatuur, illustreert de stafhouder hoezeer het noodzakelijk is om in de advocatuur tot een betere kwaliteitsbewaking te komen", reageert Rieder in een persbericht. Voor een mogelijke tuchtklacht is hij niet bang, want "de stafhouder van Antwerpen is daartoe niet bevoegd". Rieder hangt namelijk af van de balie van Gent en niet van die van Antwerpen.

Verder is de open brief volgens Rieder bedoeld om het debat af te leiden van de werkelijke problemen "door het op beledigende wijze te personaliseren" en zo "de maatschappelijke discussie te ontlopen". "Met zijn dreiging om een tuchtonderzoek te laten openen en publieke verontschuldigingen van mij te eisen, illustreert de stafhouder van Antwerpen dat het zijn bedoeling is de bestaande wantoestanden dicht te dekken en hun voortbestaan blijvend mogelijk te maken."