RvS vernietigt bouwvergunning van GEN-lijn

De Raad van State heeft de bouwvergunning voor de spoorlijn Brussel-Nijvel van het Brusselse Gewestelijke Expresnet (GEN) vernietigd. Het openbaar onderzoek is volgens de raad niet gevoerd in overeenstemming met de taalwetten. De procedure moet nu worden overgedaan.

Het GEN is een project dat moet leiden tot snellere treinverbindingen naar Brussel. De einddatum van de realisatie ligt op 2022, maar door deze uitspraak lopen de werkzaamheden wellicht opnieuw vertraging op.

De zaak heeft te maken met de taalwetten. De Raad van State werd in 2008 aangeschreven door een Nederlandstalige inwoner, die twijfels had of het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning die Infrabel bij de Brusselse overheid had aangevraagd wel rechtsgeldig zou zijn omdat de documenten van het onderzoek niet tweetalig waren.

In december 2010 stelde de raad dat de taalwetten bepalen dat als een dossier betrekking heeft op het Brusselse gewest en een ander gewest, het opgesteld moet worden in de taal van dat andere gewest, het Nederlands in dit geval. Wat dus betekent dat het openbaar onderzoek enkel in het Nederlands zou mogen gebeuren.

De bevoegde Brusselse ambtenaar leverde daarop een nieuwe bouwvergunning voor een dossier dat zich enkel in Brussel situeerde, waardoor er tweetalige documenten opgesteld werden. Dezelfde burger stapte daarop opnieuw naar de raad, die de vergunning andermaal vernietigde omdat de werken betrekking hadden op een gebouw dat -gedeeltelijk- op Vlaams grondgebied lag.

De Brusselse minister-president Charles Picqué (PS) spreekt van "een juridische absurditeit gebaseerd op een strikte toepassing van de taalwet in weerwil van het gezond verstand en het algemeen belang". Volgens hem moet het Brussels gewest de procedure nu van vooraf aan heropgestart worden.