13 game-projecten krijgen geld van het Gamefonds

Dertien projecten hebben van het Vlaams Audiovisueel Fonds steun gekregen voor de ontwikkeling van games. Het Gamefonds is in oktober gelanceerd door minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) en minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Het jaarbudget is 750.000 euro.

Studies tonen aan dat in 2010 meer dan 50% van de Vlamingen een computergame speelde. "De gamesector groeit. Het aantal afnemers wordt groter", zegt minister Lieten. "Daarom vind ik het belangrijk deze creatieve sector een duw in de rug te geven en een kwalitatief, divers aanbod te stimuleren, zowel op het vlak van de entertainment games als op het vlak van serious games. We mogen trots zijn op wat we in Vlaanderen produceren."

Serious games zijn zinvol als pedagogisch instrument. "Onderzoek toonde evenwel aan dat nog heel wat leerkrachten overtuigd moeten worden om games als leermiddel te gebruiken", zegt minister Smet. "De samenwerking met educatieve uitgeverijen en gameontwikkelaars moeten deze barrière helpen doorbreken."

Het Gamefonds wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds en kreeg voor de eerste deadline 31 aanvragen. Daarvan werden er 13 goedgekeurd.

De projecten

In de categorie serious games (specifiek gericht op het onderwijs):
• #Food 21: ontwikkelaar Playlane, 45.000 €
• Spy Planet: ontwikkelaar Die Keure, 83.750 €
• Aardrijkskunde game - Eiland Skan: ontwikkelaar Die Keure, 56.250 €

In de categorie andere serious games (streven in eerste instantie een maatschappelijk of educatief doel na in bijvoorbeeld de zorgsector, de medische sector, cultuur, erfgoed etc. ):
• De wereld van Bo: ontwikkelaar Lugus, 75.000 €
• Fractured realm: ontwikkelaar Lugus, 50.606 €
• Kleuterspel de 4 seizoenen: ontwikkelaar GRIN, 60.000 €
• Ranacode: ontwikkelaar Ranavision, 25.000 €

In de categorie entertainment (dragen eerder het label van pure ontspanning):
• Baron: ontwikkelaar Monkube, 26.900 €
• Herald of the Gods: ontwikkelaar Boondoggle, 28.053 €
• Kosmonaut Katya: ontwikkelaar Sakari Games, 30.000€
• Castle Quest: ontwikkelaar Sileni Studios, 60.000 €
• Yeti's Revenge: ontwikkelaar Triangle Factory, 45.691 €
• The Enchaunted Game: ontwikkelaar nWave, 107.500 €