3 meter hoge muur rond de kinderen van Asse?

Een geluidsdeskundige stelt een 3 meter hoge geluidsmuur voor als oplossing voor een conflict tussen enkele buurtbewoners en de gemeentelijke kinderopvang, een speelplein en de scouts. Volgens de buurtbewoners, met als voorman oud-sportjournalist Ivan Sonck, maken de kinderen te veel lawaai.

Sonck heeft in september 2010 het gemeentebestuur gedagvaard over het geluid van spelende kinderen op het Boekfosplein in Asse. Dat is een plein in de gemeente waar de hele dag kinderen spelen in het kader van speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Op het terrein staan ook de lokalen van de scouts.

Even werd zelfs gevreesd dat de gemeentelijke kinderopvang, samen met de speelpleinwerking en de lokalen van de scouts, de deuren zouden moeten sluiten, maar dat lijkt voorlopig afgewend. De vrederechter besloot om een geluidsdeskundige aan te stellen en die stelt nu voor om het conflict te beëindigen door een 3 meter hoge geluidsmuur te plaatsen. Een ander voorstel zou geografische spreiding zijn.

"De geluidsmuur is maar een voorstel", klinkt het bij burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Zo'n muur hoeft niet noodzakelijk een betonnen wal te zijn. Er zijn ook geluidsmuren die in een groene omgeving passen. Het hoeft daarenboven niet eens heel duur te zijn."

Vorig jaar nog zijn in Asse ruim 1.000 mensen op straat gekomen voor het recht van kinderen om buiten te spelen (kleine foto). Bij de manifestanten waren er toen ouders, kinderen, jeugdbewegingen, en ook Kind & Gezin en het gemeentebestuur van Asse zijn mee opgestapt.