"Burgeroorlog Syrië is sektarisch conflict geworden"

De burgeroorlog in Syrië evolueert steeds meer in de richting van een sektarisch conflict tussen de verschillende geloofs- en bevolkingsgroepen. Dat blijkt uit een nieuw VN-rapport. Zowel de rebellen als het Syrische leger blijven zich schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten. En er duiken ook steeds meer buitenlandse krijgers op die het conflict misbruiken voor hun eigen doeleinden.
AP2012

Strijders van over de hele wereld hebben zich in Syrië gevestigd, zo toont het rapport van de Verenigde Naties aan. Ze profiteren van het bestaande en escalerend conflict tussen de alawieten, die de touwtjes in handen hebben in Syrië, en de soennieten, de moslimgroep die het grootste deel van de bevolking uitmaakt om hun eigen positie te verstevigen. Tot dusver zijn al krijgers van 29 verschillende nationaliteiten geteld. Onder hen zijn ook Europeanen en Amerikanen maar de meesten komen uit de buurlanden. Het gaat onder meer om leden van de Iraanse Revolutionaire Wacht,  Iraakse sjiieten en leden van de Libanese radicale Hezbollah.

"Die buitenlandse krijgers hebben hun eigen agenda. Dat baart ons zorgen, ook voor later. Want die strijders zullen Syrië niet meer verlaten en ze zullen blijven vechten", zegt VN-rapporteur Sergio Pinheiro. Volgens Pinheiro staat de groeiende sektarische verdeeldheid tussen de twee bevolkingsgroepen een eventuele verzoening na de burgeroorlog in de weg. De aanwezigheid van de buitenlandse strijders vergroot bovendien de mogelijkheid dat de oorlog uitdeint naar de buurlanden want ook zij kampen met dezelfde sektarische kloof.

Door het steeds openlijker sektarisch karakter van de gevechten, grijpen ook steeds meer gewone burgers naar de wapens. Minderheidsgroepen die zich eerst nog ver van het conflict verwijderd hielden, hebben nu zelf wapens in huis om zichzelf en hun familie te verdedigen.

Het conflict in Syrië begon 21 maanden geleden met demonstraties voor democratische hervormingen maar escaleerde al snel in geweld. Vandaag maalt het Syrische leger er niet om om ziekenhuizen te bombarderen. Omgekeerd wordt ook het geweld van de rebellen steeds driester.