Aantal woninginbraken fors gestegen

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in ons land 36.507 inbraken geweest. Dat is een stijging met 10,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De geregistreerde criminaliteit in het algemeen blijft vrij stabiel.

De strijd tegen inbraken is al jarenlang een prioriteit van zowel de lokale als de federale politie. "De  forse stijging ervan heeft voor een groot stuk te maken met de economische crisis", zegt Cahterine De Bolle, de topvrouw van de federale politie. Ook rondtrekkende bendes en de stijgende waarde van goud en juwelen liggen vermoedelijk mee aan de basis van de stijging.

Opvallend bij de woninginbraken zijn de grote verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen. Brussel (5.019), Antwerpen (3.980), Luik (3.986) en Charleroi (3.772) steken er weinig verrassend bovenuit, maar in Brussel en Antwerpen ging het wel om een lichte daling, tegenover een stijging met ruim de helft in Nijvel (tot 1.603). Vergeleken met 2008 zag Gent het aantal inbraken dan weer meer dan verdubbelen tot 1.838.

Positief is dat wat betreft de ergste of meest gewelddadige feiten, de cijfers naar beneden gaan. Zo is het aantal gevallen van illegaal wapenbezit met 27,7 procent gedaald. Ook het aantal verkrachtingen viel met 16,1 procent fors terug Nog in dalende lijn zijn slagen en verwondingen (-10,6%), aanranding van de eerbaarheid (-17%) en intrafamiliaal geweld (-9,8%).

Computersabotage

De opvallendste stijging zijn de meldingen van computersabotage. In de eerste helft van dit jaar werden er 2.000 feiten geregistreerd, tegenover 36 een jaar ervoor.Volgens Patrtizia Klinkhaemers van de federale politie liggen twee fenomenen aan de basis van die toename.

"Enerzijds onderscheiden we de Microsoftscam, waarbij criminelen zich uitgeven voor medewerkers van Microsoft en mensen op hun thuisnummer bellen met de mededeling dat hun computer geïnfecteerd is", legt Klinkhaemers uit.

"Het slachtoffer wordt vervolgens naar een website geleid waar hij of zij software moet installeren die de medewerker van Microsoft de mogelijkheid heeft de pc over te nemen en het onbestaande probleem op te lossen. Voor deze diensten wordt dan geld gevraagd."

Anderzijds wordt ons land momenteel overspoeld door een golf van "ransom ware". "Dat is een kwaadaardige software die de computer van het slachtoffer helemaal blokkeert, zogezegd uit naam van het Federal Computer Crime Unit (FCCU), de eCops, Sabam."

Op de computer van het slachtoffer verschijnt dan een mededeling waarbij het slachtoffer wordt gevraagd een betaling uit te voeren om de computer dan te deblokkeren.

Stabiel

Uit de cijfers blijkt dat de totale omvang van geregistreerde criminaliteit met 524.305 feiten relatief stabiel blijft. Erg representatief is dat niet, aangezien graffiti spuiten daarin bijvoorbeeld even zwaar weegt als moord. Bovendien spelen ook de prioriteiten van de politie en de bereidheid van burgers om feiten aan te geven hun rol.

Concreet nemen diefstal en afpersing - ook via het internet - met 221.592 bijna de helft van alle criminele feiten in (44%). Vandalisme en de beschadiging van eigendommen (55.953 feiten), inbreuken tegen de fysieke integriteit (40.946) en fraude (19.976) volgen op geruime afstand.