Duurzaamheid centraal bij nieuwe visquota

De Europese visserijministers hebben een akkoord bereikt over de vangstquota voor volgend jaar. Duurzaamheid en het behoud van vissoorten staat daarbij centraal. Vlaams minister voor Visserij Kris Peeters (CD&V) is tevreden.

De Europese Commissie wil dat tegen 2015 alle visbestanden op duurzame wijze bevist worden en bepleitte daarom lagere visquota voor heel wat soorten. Dat heeft ook gevolgen voor de Belgische vissers, want de quota voor de voor onze vissers belangrijke vissoorten tong en schol zijn verscherpt. Volgens Peeters moet dat toelaten dat er een duurzame toekomst mogelijk blijft voor de visserij in dit land.

Het gaat uitstekend met de scholpopulatie. In de Noordzee mag opnieuw 15 procent meer gevist worden op de vissoort. In het Engels Kanaal stijgt het scholquotum zelfs met 26 procent.

Wat tong betreft, is een stijging van 4 procent voorzien in het Bristol Kanaal. Maar in de Ierse Zee zijn er voor tong "ingrijpende maatregelen" nodig. Daar is sprake van een quotumverlaging van 53 procent. Het aan banden leggen van het vissen op die vissoort ging al een tijdje over de tongen. Het gaat nu eenmaal niet zo goed met de tongpopulatie.