"Eenheidsstructuur meest voor de hand liggende oplossing"

Gewezen NMBS-topman Etienne Schouppe noemt een eenheidsstructuur bij de NMBS "de meest voor de hand liggende oplossing". Hij lijkt het dus niet eens te zijn met minister Paul Magnette (PS), die voor een tweeledige structuur kiest.

Minister van Overheidsbedrijven Magnette werkt aan een hervorming van de NMBS. De huidige drieledige structuur (NMBS Holding, NMBS en Infrabel) wil hij herleiden tot een tweeledige structuur. Alles wat de reiziger aangaat, zou de volledige verantwoordelijkheid worden van de NMBS, Infrabel zou instaan voor het onderhoud van de infrastructuur van de spoorwegen. Daarnaast zou een apart bedrijf worden opgericht, HR-Rail, dat zou instaan voor het personeel.

Dat plan stuit op fel verzet van de vakbonden, die absoluut terug willen naar een eenheidsstructuur. Ze lijken daarbij steun te vinden bij Etienne Schouppe, die 15 jaar lang (van 1987 tot 2002) de NMBS leidde.

"Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat een eenheidsstructuur de meest voor de hand liggende oplossing is", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Binnen Europa zijn de meeste spoorwegmaatschappijen er trouwens van overtuigd dat de Europese Commissie het verkeerd voorheeft wanneer die aandringt op een afsplitsing tussen infrastructuur en operaties." 

Hij verwijst daarbij naar Duitsland, die de structuur van de spoorwegmaatschappij nooit heeft opgesplitst en na een klacht van de Europese Commissie bij het Europees Hof, toch gelijk kreeg van de advocaat-generaal van dat Hof. 

Maar Schouppe steekt ook een vermanende vinger op naar de vakbonden. "Want anderzijds moeten de vakbonden wel aanvaarden dat het belang van een eventuele eenheidsstructuur niet op de eerste plaats een zaak is van het personeel, maar een zaak van de dienstverlening aan de reizigers en goederen. Maar hoe dan ook, nu gaat het niet goed, het is duidelijk dat er iets ten gronde moet veranderen."

BELGA/VERGULT

"Ik was geen vragende partij"

Schouppe legt vandaag trouwens opnieuw de eed af af als gecoöpteerd senator voor CD&V, waar hij Peter Van Rompuy vervangt die naar het Vlaams Parlement verkast. Waarom gaat hij op zijn 70e nog in de Senaat zitten?

"Maar de splitsing van BHV is voor CD&V heel belangrijk en was zelfs een voorwaarde om tot de regering toe te treden", legt Schouppe uit. "Er moet daarvoor nog  veel werk worden verzet en het is dan toch opportuun dat iemand met ervaring, die de Senaat goed kent, daarbij aanwezig zou zijn. En ik ben bovendien ook een Vlaams-Brabander en het is toch logisch dat mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn, ook inspraak hebben."

Schouppe was naar eigen zeggen geen vragende partij meer, "maar de uitdagingen waar we voor staan en mijn jarenlange engagement, hebben er wellicht toe geleid dat ik nu de mogelijkheid krijg om naar de Senaat te gaan."