"Hervorming Raad van State is stap in goede richting"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reageert tevreden op de plannen van federaal minister Joëlle Milquet (CDH) om de Raad van State te hervormen. Het hoogste rechtscollege krijgt voortaan meer armslag. Zo zal de Raad van State voortaan niet enkel kunnen goedkeuren, schorsen of vernietigen, maar ook schadevergoedingen toekennen. Professor Paul Van Orshoven (KULeuven) maakt zich wel wat ongerust over de plannen.

De plannen voor de hervorming van de Raad van State zijn klaar. Uit de tekst, die De Morgen kon inkijken, blijkt dat het hoogste rechtscollege voortaan meer armslag krijgt.

De Raad van State is een rechtscollege dat niet tot de rechterlijke, maar tot de uitvoerende macht behoort. Het moet onder meer oordelen of overheidsbeslissingen wettig zijn.

Tot nu toe kon de instelling aangevochten beslissingen enkel goedkeuren, schorsen of vernietigen. Maar in de nieuwe plannen, die volgens De Morgen vóór de zomervakantie door het parlement zouden worden goedgekeurd, krijgt het rechtscollege meer mogelijkheden.

Zo kunnen de magistraten van de Raad van State tijd geven om vormfouten (bijvoorbeeld als er geen advies gevraagd is of als er geen openbaar onderzoek gedaan is) binnen een bepaalde termijn recht te zetten.

"Dat is geen goed idee", zegt professor Paul Van Orshoven (KULeuven) in "De ochtend". "Men neemt nu bijvoorbeeld een beslissing zonder advies en daarna zal men een advies erbij vragen. Maar intussen is de beslissing genomen. Men moet weten wat men wil. Zonder meer toestaan dat vormgebreken worden geregulariseerd, vind ik in een rechtsstaat een ongelukkig principe."

Bovendien kan de Raad van State voortaan zelf schadevergoedingen toekennen. Nu moet iemand die gelijk kreeg van de Raad van State nadien een nieuwe procedure opstarten voor de gewone burgerlijke rechtbank om een schadevergoeding te krijgen.

Over hierover maakt professor Paul Van Orshoven zich wat ongerust. "De Raad van State maakt geen deel uit van de rechterlijke macht. Daardoor is er niemand gemeenschappelijk die gaat oordelen over de toegepaste regels en principes. En dan krijgen we uiteenlopende rechtspraak over die vergoedingen in de Raad van State enerzijds en de rechterlijke macht anderzijds."

"Men heeft een kans gemist om de Raad van State te integreren in de rechterlijke macht", besluit Van Orshoven.

"Rekening gehouden met Vlaamse suggesties"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reageert tevreden op het initiatief om de Raad van State te hervormen. "Het gaat de goede richting uit", zegt hij.

Peeters dringt zelf al langer aan op een hervorming van de Raad van State, een pleidooi dat hij afgelopen woensdag nog herhaalde naar aanleiding van de uitspraak rond Uplace.

Volgens Peeters is de hervorming dringend nodig omdat procedures bij de Raad van State er nu nog vaak de oorzaak van zijn dat belangrijke investeringsprojecten niet kunnen worden gerealiseerd of toch zware vertraging oplopen. Peeters is ook blij dat Milquet rekening houdt met "de suggesties die in het verleden vanuit Vlaanderen zijn aangereikt".