Hedwigepolder in 2019 onder water

In 2019 zal de Hedwigepolder in de Nederlandse provincie Zeeland opnieuw onder water staan. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gezegd. Hiermee wordt eindelijk een datum gezet op de belofte van de nieuwe Nederlandse regeringspartijen VVD en PvdA om tot ontpoldering over te gaan. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reageert tevreden.

Eind oktober hadden de nieuwe regeringspartijen VVD en PvdA zich bij de voorstelling van hun regeerakkoord bereid verklaard de Hedwigepolder opnieuw onder water te zetten. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma zegt nu dat de ontpoldering tegen 2019 een feit moet zijn.

Tegen 2016 denkt de regering-Rutte II klaar te zijn met de onteigeningsprocedures. In mei van dat jaar wil ze overgaan tot de effectieve ontpoldering.

Uitdieping van de Westerschelde

Hiermee valt het doek over een jarenlange discussie tussen Vlaanderen en Nederland. Bij het afsluiten van de Scheldeverdragen in 2005 was afgesproken om de Hedwigepolder onder water te zetten als compensatie voor de milieuschade die de noodzakelijke uitdieping van de Westerschelde met zich zou meebrengen.

In de provincie Zeeland rees meteen groot protest tegen deze beslissing. De eerste regering-Rutte besliste daarom om van de plannen af te zien en op zoek te gaan naar alternatieve vormen van milieucompensatie. Dit was niet naar de zin van de Vlaamse regering die de naleving van de Scheldeverdragen eiste. Ook de Europese Commissie tikte het eerste kabinet-Rutte op de vingers.

"Helderheid voor alle betrokkenen"

Vlaams minister-president Kris Peeters is blij dat de nieuwe Nederlandse regering haar werkwijze voor de ontpoldering van de Hedwigepolder heeft vastgelegd. "Ik ben tevreden dat er nu voor alle betrokkenen helderheid is over wat er gaat gebeuren", klinkt het.

De Nederlandse regering heeft hem het precieze stappenplan in een brief overhandigd. "De planning is realistisch", stelt hij. "Alle procedures zullen nu zo snel mogelijk worden gestart. Het is een belangrijke stap voor het herstel van de natuur in de Westerschelde. De ontpoldering zal de economie van Antwerpen én Zeeland ten goede komen."