Joodse meisjesschool moet jongens toelaten

Een Joodse school in Antwerpen, exclusief voor meisjes, is door de rechter verplicht om jongens toe te laten. Anders moet de school 1.000 euro dwangsom per kind per dag betalen. De ultra-orthodoxe school heeft naar eigen zeggen niet de nodige infrastructuur om de jongens op te vangen.

De rechtbank heeft in kort geding beslist dat een ultraorthodoxe meisjesschool een Joods gezin met 3 kindjes, waaronder 2 jongens, moet toelaten. Als de school dat niet binnen de 5 dagen doet, moet de school 1.000 euro dwangsom per kind per dag betalen.

De bewuste school is niet uitgerust voor de komst van de jongens. Er zijn geen aparte toiletten, geen mannelijke leerkrachten, enzovoort. De school kan naar eigen zeggen de nodige aanpassingen niet op tijd rond krijgen.

Doordat de Vlaamse gemeenschap de scholen subsidieert, moet volgens de rechter de school zich aan de regels houden. Eerder had de Commissie Leerlingenrechten aan bevoegd minister Pascal Smet (SP.A) het advies gegeven om de subsidies van de school in te trekken als ze de kinderen weigert in te schrijven.

De school beslist volgende week of ze in beroep gaat.