Minder pensioen voor werklozen, meer voor zelfstandigen

Mensen die met brugpensioen gaan en mensen die langdurig werkloos zijn geweest, zullen in de toekomst een lager pensioen krijgen. Wel komen er overgangsmaatregelen. Voor zelfstandigen wordt het minimumpensioen opgetrokken. Dat heeft de federale regering beslist op het kernkabinet vanmorgen.

De ministers van de federale regering hebben wijzigingen aangebracht aan de manier waarop we pensioen opbouwen. Voor bruggepensioneerden en mensen die langdurig werkloos zijn geweest, kan het pensioen fors lager uitvallen.

Voor wie nu langdurig werkloos is, wordt het pensioen berekend op het laatst verdiende loon. Maar in de toekomst zal dat berekend worden op basis van het minimumloon. Voor sommigen kan dat betekenen dat ze een pensioenuitkering krijgen die ruim 40 procent lager uitvalt.

"De berekening wordt minder genereus voor wie langdurig werkloos is", zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD). "Dat past in de geest van de pensioenhervorming: werken moet meer lonen dan niet werken bij de opbouw van het pensioen."

Wel komen er overgangsmaatregelen. "Voor wie nu dicht bij zijn of haar pensioen staat, gelden de nieuwe regels niet."

"Historische stap"

Voor zelfstandigen wordt het minimumpensioen na een volledige loopbaan gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) spreekt van "een historische stap".

"Na 9 jaar van hard werken ben ik blij om mijn eerste volledige gelijkschakeling binnen te halen. In 2003 bedroeg het minimale pensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand. In april 2013 zal een zelfstandige 1.386,40 euro per maand ontvangen."