"Europa raakt langzaam uit de schuldencrisis"

In zijn kerstboodschap zegt Europees voorzitter Herman Van Rompuy dat Europa langzaam uit de schuldencrisis raakt. 2012 was een scharnierjaar. Bij het begin werd nog het einde van de euro voorspeld. Het komt er nu op aan om opnieuw te zorgen voor meer groei en jobs. Van Rompuy geeft toe dat er nog veel problemen zijn in landen als Griekenland en Spanje, maar de inspanningen leveren resultaat op, zegt hij.

"2012 was een moeilijk jaar, maar voor mij blijft het een scharnierjaar, waarin we Europa stap voor stap uit de eurocrisis hebben geleid om daarna hopelijk opnieuw aan te knopen met meer economische groei en werkgelegenheid ", zei Van Rompuy. 

Van Rompuy wees erop dat in het begin van dit jaar het einde van de euro werd voorspeld. "Niets van dat alles. Integendeel zelfs. We hebben de basis gelegd van echt Europees bankentoezicht. Als we dat instrument tien jaar geleden zouden hebben gehad, zou ons veel leed bespaard gebleven zijn."

"Natuurlijk blijft het dagelijkse leven van velen moeilijk. In Griekenland en op vele andere plaatsen in Europa. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle inspanningen van het voorbije jaar vruchten zullen afwerpen en een nieuwe toekomst zullen mogelijk maken."

"Kerstmis is de ideale strijd om over vrede te spreken. Het is in deze geest van vrede en gedeelde waarden dat ik u een zalig Kerstmis en een gelukkig 2013 toewens", beëindigde Van Rompuy zijn toespraak.