Obama vertrekt naar Hawaï zonder een akkoord

De Amerikaanse president Barack Obama is gisteravond naar zijn geboortestaat Hawaï vertrokken zonder een akkoord over de begroting. Tijdens een korte verklaring in het Witte Huis, vlak voor zijn vertrek, riep hij de Democraten en Republikeinen op snel een akkoord te sluiten.

De Democraten en de Republikeinen moeten voor het einde van het jaar een akkoord zien te bereiken over maatregelen waarmee de Amerikaanse staatsschuld op termijn kan worden teruggedrongen. Lukt dat niet, dan treden automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen ter waarde van 600 miljard dollar in werking. Deze "fiscal cliff" ("begrotingsravijn") zou een zware rem zetten op de groei van 's werelds grootste economie.

Gisteren zat president Obama nog samen met de Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden John Boehner en de Democratische leider van de Senaat Harry Reid. Maar het overleg leverde geen concreet resultaat op. Na afloop zei Obama dat hij nog altijd in een politiek compromis over de aanpak van de staatsschuld gelooft. "Ik ben een optimist."

Hij verklaarde zich "nog steeds bereid om een omvattend totaalpakket door te voeren" om de "fiscal cliff" af te wenden. Hij wees er voorts op dat niemand voor 100 procent kan krijgen wat hij wil.

John Boehner trok donderdag noodgedwongen nog zijn plan voor beperkte belastingverhogingen voor de allerrijkste Amerikanen terug, nadat was gebleken dat niet enkel de Democraten maar ook veel van zijn partijgenoten tegen waren. Dat plan zou ertoe leiden dat Amerikanen pas met een inkomen vanaf 1 miljoen dollar meer belasting gaan betalen.

Obama vertrok gisteravond dus zonder akkoord naar Hawaï, om daar met zijn gezin Kerstmis te vieren. Hoe lang hij er blijft, zei hij niet. Donderdag 27 december komen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden weer bij elkaar.