Uitgezette lynxen in de Vogezen "verdwijnen"

De lynxen die de afgelopen 30 jaar uitgezet zijn in de Vogezen in Frankrijk, worden onvindbaar. Natuurbeschermers vrezen dat de soort binnenkort opnieuw uitgestorven zal zijn en wijzen met een beschuldigende vinger naar stropers en jagers.

In 1983 zijn in het massief van de Vogezen in Frankrijk lynxen uitgezet en sindsdien worden de dieren discreet gevolgd door natuurbeschermers en het Office national de la chasse de la faune sauvage (ONCFS). Lynxen zijn niet echt makkelijk te observeren maar hun aanwezigheid kan worden gevolgd aan haarpluizen en de krabtekens en geurmerken die ze op bomen aanbrengen om hun territorium af te bakenen.

Sinds 2005 worden de sporen echter zeldzamer en de natuurbeschermers vrezen dat er nu nog slechts minder dan tien exemplaren overblijven. Ze wijzen erop dat van de twintig lynxen die in tien jaar zijn uitgezet, er slechts tien het overleefd hebben. De overige, die nochtans beschermd zijn door de conventie van Bern, zijn volgens hen het slachtoffer geworden van stropers.

De voorzitter van de plaatselijke jagersvereniging is verontwaardigd over de suggestie dat jagers de lynxen zouden schieten. Hij zegt er geen weet van te hebben dat zoiets gebeurd zou zijn en vraagt bewijzen. Een medewerker van het ONCFS houdt echter vol dat zeker een dozijn lynxen afgeschoten zijn. Hij geeft het voorbeeld van Boric, een mannetje dat in 1983 uitgezet werd en het volgende jaar teruggevonden werd met een kogel in zijn lichaam. Toch is er geen enkele vervolging wegens stroperij geweest, zo zegt hij.

AP2012

Telling

Het ONCFS en de natuurverenigingen hebben nu een nieuwe campagne opgezet om de lynxen te tellen, onder meer met automatische camera's.

Als blijkt dat de lynxen inderdaad bijna uitgestorven zijn, hoeft dat niet te betekenen dat het project om de soort te introduceren mislukt is en opgegeven moet worden. De natuurbeschermers wijzen erop dat de lynxen in de Vogezen een kleine, kwetsbare populatie zijn in een "eiland". In het aangrenzende Jura-massief leven een honderdtal lynxen, die het massief gekoloniseerd hebben vanuit Zwitserland, waar ze ook opnieuw waren uitgezet.

De versnippering van de bossen door wegen en spoorwegen bemoeilijkt de uitwisseling van lynxen tussen de Jura en de Vogezen. Daarom vragen de natuurbeschermers dat er gedacht zou worden aan "eco-corridors", groene verbindingswegen voor dieren, tussen de twee gebieden.