Belg is voorstander van strenger verkeersbeleid

Een grote meerderheid van de Belgen is voor een strengere aanpak inzake verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de eerste verkeersonveiligheidsenquête van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Zo is 90 procent voorstander van meer alcoholcontroles. De cijfers staan in De Standaard.

De verkeersonveiligheidsenquête is een nieuw initiatief van het BIVV. De organisatie peilde bij 2.248 Belgen naar het verkeersonveiligheidsgevoel en legde de ondervraagden maatregelen voor om de verkeersveiligheid te verhogen.

Uit de antwoorden blijkt dat er voor de gemiddelde Belg wel wat strenger mag worden opgetreden op vlak van verkeersveiligheid. Zo is 90 procent voorstander van meer alcoholcontroles. Nochtans verklaarde in een recent onderzoek 26 procent van de bestuurders dat ze de voorbije maand onder invloed hadden rondgereden. Ook een deel van die bestuurders is dus voor meer controles.

Voorts is 84 procent van de ondervraagden voor een verplicht alcoholslot voor wie herhaaldelijk betrapt wordt op dronken rijden. 6 op de 10 willen zelfs een nultolerantie voor alcohol. Een even groot gedeelte van de mensen, 65 procent, is voorstander van een medische keuring elke 10 jaar voor behoud van het rijbewijs.

Inzake niet-verzekerde voertuigen (94 procent) en gordeldracht (84 procent) is er een groot draagvlak voor meer controles. Wat betreft snelheidscontroles is er minder eensgezindheid. Al is ook hier een ruime meerderheid (64 procent) voorstander van meer controles. Een ander opvallend cijfer is dat 92 procent vragende partij is voor verplichte verkeerslessen in het secundair onderwijs.

Alle voorgestelde maatregelen in de enquête konden op de goedkeuring rekenen van een meerderheid van de Belgen. Het kleinste draagvlak is er voor het rijbewijs met punten, 51 procent vindt dat een goed idee, en een verbod op het gebruik van hoofdtelefoons door fietsers en voetgangers (55 procent).

Het BIVV gaat de enquête jaarlijks herhalen tot 2020, om zo na te gaan of het engagement vergroot. Er zal met de resultaten ook rekening worden gehouden bij het bepalen van de strategie voor de campagnes, luidt het.